LEUVEN MINDGATE

Nederlandse en Vlaamse ministers van Economische Zaken geven startsein voor Holst Centre in Eindhoven


Minister Laurens Jan Brinkhorst van Economische Zaken en de Vlaamse minister Fientje Moerman van Economie, Ondernemen, Wetenschap, Innovatie en Buitenlandse Handel hebben op de High Tech Campus in Eindhoven het startschot gegeven voor het nieuwe Holst Centre. Het Holst Centre moet zich ontwikkelen tot een internationaal erkend open onderzoeksinstituut dat technologieën ontwikkelt voor intelligente, draadloze, sensorgebaseerde microsystemen en systemen-op-folie. Het Vlaamse IMEC en het Nederlandse TNO zijn de initiatiefnemers, eerste industriële partner is Philips. Brinkhorst zegde alvast 12,5 miljoen euro toe om de eerste start van het samenwerkingsverband mogelijk te maken. Het Holst Centre heeft de ambitie (hoopt) in vijf jaar te groeien naar een omvang van 225 medewerkers, met een budget voor onderzoek en ontwikkeling van 50 à 60 miljoen euro in 2010.

Microsystemen zullen ons leven en welzijn de komende jaren steeds meer beïnvloeden; ze kunnen er voor zorgen dat verschillende technologieën worden geïntegreerd tot kleine autonome systemen en netwerken met verschillende functies zoals sensing, verwerking van data en draadloze communicatie. Voorbeelden van toepassingsgebieden zijn nieuwe , geminiaturiseerde sensoren voor het monitoren in de gezondheidszorg, veiligheid, industriële procescontrole, verwerking in slimme kleding en voor detectie van kwaliteit in de voedselketen. Systemen-op-folie zijn dankzij hun flexibiliteit gemakkelijk te integreren in allerlei producten en relatief goedkoop te produceren in grote oplages, waardoor deze een brede commerciële toepassing kunnen krijgen, zoals onder andere in flexibele zonnecellen en oprolbare beeldschermen.

Het Holst Centre bundelt de krachten van bedrijven, onderzoeksinstellingen en universiteiten en gaat technologieën en technologieplatforms ontwikkelen waardoor de industrie nieuwe producten sneller en efficiënter op de markt kan brengen.

Intensieve samenwerking in een omgeving van open innovatie is essentieel voor kostenefficiënte productinnovatie en voor een zo goed mogelijk benutten van kennis gegenereerd aan universiteiten en onderzoeksinstellingen. Door interactie en samenwerking met de industrie kan het Holst Centre zijn wetenschappelijke strategie afstemmen op de langetermijn productstrategie van bedrijven. Zo kan er ingespeeld worden op de behoeften van de markt en wordt een goede transfer van technologie naar de industrie gegarandeerd. Een dergelijke samenwerking zal een sterke impuls geven aan de regio Nederland/Vlaanderen, verwachten de beide bewindslieden, en bijdragen aan het versterken van de Europese kenniseconomie.

Het Holst Centre betekent een extra versterking van de bestaande samenwerking tussen Nederland en Vlaanderen. Het Holst Centre zal door de bundeling van krachten een omvang krijgen die past bij de ambitie van de regio om te behoren tot de top van de wereldwijde kenniseconomie en aansluiten bij de EU onderzoeksprioriteiten.

IMEC heeft een internationaal leidende positie in onderzoek naar chipprocestechnologieën, geavanceerde microsystemen en systeemontwerp. IMEC zal in het Holst Centre zijn huidig onderzoek naar draadloze autonome microsystemen verder uitbouwen.

TNO heeft expertise opgebouwd m.b.t. industrialisatie van microsystemen en polymeerelektronica. Deze kennis en kunde wordt gebundeld in de twee programmalijnen waarmee Holst start. De synergie tussen beide programmalijnen zal maximaal worden benut door het opzetten van strategische R&D-programma's op het grensvlak.

Met Philips als eerste partner heeft het Holst Centre vanaf de start al een samenwerking met een leidinggevend bedrijf in deze sector. Philips is een belangrijke speler in polymeerelektronica en microsystemen en werkt al samen met IMEC en TNO.

Met de inbreng van deze partijen en de financiering van het ministerie van Economische Zaken, kan het Holst Centre een vliegende start krijgen.

Extra middelen van bedrijven en overheden zijn nodig voor het Holst Centre om uit te kunnen groeien tot een wereldwijd centrum van uitmuntendheid in microsystemen en systemen-op-folie. Over de bijdrage van extra middelen door het ministerie van Economische Zaken (onder andere in het verlengde van het Paasakkoord) zal naar verwachting in de loop van juni een beslissing worden genomen. Een dergelijke investering past in het streven van EZ om op strategische gebieden waarin Nederland excelleert te versterken middels publiek-private samenwerking.

Het is essentieel dat het Holst Centre ook gedragen wordt door het bedrijfsleven. Bedrijven, instituten en universiteiten van over de hele wereld worden uitgenodigd om samen te werken met het Holst Centre Holst zal het aantal partners in industrie en kennisinstellingen naar verwachting de komende tijd fors uitbreiden. Inmiddels hebben (naast Philips) twaalf bedrijven en instellingen hun interesse in het Holst Centre kenbaar gemaakt. Dat zijn ASML, FEI, ASMI, Akzo Nobel, Polymer Vison, OTB, Scheuten Glas Groep, Bekaert, Dutch Polymer Institute, TU Eindhoven, Universiteit Twente en TU Delft.

Het Holst Centre, genoemd naar Gilles Holst, de eerste directeur van het Philips Natlab, wil in het eerste jaar groeien naar 75 medewerkers en verwacht een verdrievoudiging van dit aantal in vijf jaar (plm. 225 fte). Vestigingsplaats van het Holst Centre is de High Tech Campus in Eindhoven.

Meer informatie
Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u terecht bij Postbus 51, telefoon 0800 - 6463951, e-mail: ezinfo@postbus51.nl
Voor journalisten: Gerard Westerhof/Paula de Jonge, persvoorlichters, telefoon (070) 379 7079 of (070) 379 75 52, e-mail: g.p.m.westerhof@minez.nl of A.T.M.deJonge@minez.nl
Katrien Marent, corporate communication manager IMEC, telefoon +32 16 28 18 80, e-mail: marentk@imec.be , Maarten Lörtzer, persvoorlichting TNO, telefoon (015) 269 4975, E-mail: pressinfo@tno.nl

Fotomateriaal
Foto's van het startevenement zijn te downloaden op:
http://www.hightechcampus.nl/holstcentre

Foto's over de activiteiten van het Holst Centre zijn te downloaden op:
http://www.imec.be/HolstCentre

Subscribe to our newsletter

Stay tuned and get our news in your inbox: subscribe here.

Keep me informed
Follow us