LEUVEN MINDGATE

Researchmeeting@Breakfast: Strategische uitdagingen bij software productontwikkeling


Voor veel kmo's is software een strategische componentin hun eindproduct.
Ontwikkelaars van softwareproducten worden geconfronteerd met problemen van:
variabiliteit, flexibiliteit en risicomanagement.
Samen vormen ze de Bermuda-driehoek van software productontwikkeling.

Voor elk van deze strategische uitdagingen heeft Sirris verschillende industriegedreven collectieve onderzoeksprojecten opgestart.

1. Variabiliteit van softwareproducten. Dit betreft de problematiek van het beheersen van de complexiteit van een product en zijn groot aantal mogelijke varianten (omwille van personalisatie, regionalisatie, verschillende versies van hardware, etc.). Bedrijven worden vandaag geconfronteerd met een paradox: hoe aan de uiteenlopende wensen van verschillende klanten en gebruikers tegemoetkomen en toch de ontwikkelingskosten beperken?

2. Flexibiliteit van softwareontwikkeling. Flexibiliteit van softwareontwikkeling is de verhoging van de snelheid van het ontwikkelingsproces m.a.w. het verkorten van de doorlooptijd van een ontwikkeling. De snelheid waarmee een idee naar de markt kan worden gebracht is een belangrijke industriële differentiator.

3. Risicomanagement van softwarefouten. Hoe kan ik als bouwer van bedrijfskritische software-intensieve producten het risico van falen door software inperken? Voor producten die mensenlevens in gevaar kunnen brengen, of producten die ingezet worden in bedrijfskritische business processen, kan het optreden van een faalwijze in de software verregaande gevolgen hebben.

Deze researchmeeting is voor u relevant indien u:
de huidige mogelijkhedenvan software-engineering wil leren kennen
een groot aantal productvariantenmoet beheersen
oplossingen zoekt voor het managen van versiebeheer en releasesvan uw producten
de snelheidvan het software ontwikkelproces wil opdrijven
wil leren hoe Europese bedrijven hardware/software co-design aanpakken
op zoek bent naar een aanspreekpunt/technologiepartner rond dit onderwerp.

De Software Engineering groep van Sirris is opgericht met als doel om Belgische software productbouwers te helpen. Gedurende deze periode heeft de Software Engineering groep meer dan 200 Belgische bedrijven bezocht en geadviseerd.

Op de Researchmeeting@Breakfast zal Vladimir Blagojevic een aantal toepasbare resultaten van dit onderzoek toelichten.

Programma :
8.00 uur* Welkomstkoffie - ontbijt
8.15 uur Start uiteenzetting
9.30 uur Vragen en dialoog
9.45 uur Einde

Subscribe to our newsletter

Stay tuned and get our news in your inbox: subscribe here.

Keep me informed
Follow us