LEUVEN MINDGATE

Schenkingen en het duolegaat - Mecenaat: drijvende kracht voor innovatie


Georganiseerd door Société Générale Private Banking

Programma

19u30: Ontvangst en verwelkoming

20u00: 'Schenkingen en het duolegaat' - Annick Haerens, Hoofd Patrimoniaal Advies, Société Générale Private Banking'

Successierechten kunnen hoog oplopen indien er geen afstammelingen in rechte lijn zijn. Schenkingen tijdens uw leven kunnen de verschuldigde successierechten aanzienlijk doen dalen. Wie nu nog niet wil schenken en zijn successieplanning wil combineren met een goede daad kan dat doen via de techniek van het duolegaat. Geven aan een goed werk, kan inderdaad een belangrijke besparing van successierechten opleveren.
Wij informeren u over beide technieken.

'Mecenaat: drijvende kracht voor innovatie' - Prof. Koenraad Debackere, Algemeen beheerder K.U.Leuven

Innovatie heeft nood aan ruimte om nieuwe, nog niet bewezen ideeën een kans te geven. Daartoe heeft men uiteraard «vrije» middelen nodig. Mecenaat biedt daarop een mogelijk antwoord. Tijdens de uiteenzetting wordt aan de hand van concrete voorbeelden deze rol van mecenaat geïllustreerd.

21u15: Receptie

Subscribe to our newsletter

Stay tuned and get our news in your inbox: subscribe here.

Keep me informed
Follow us