LEUVEN MINDGATE

Management van innovatieve groeibedrijven: sessie 1 - Open innovatie en partnerships


Cyclus 'Management van innovatieve groeibedrijven'
Binnen deze cyclus worden in het voorjaar 2010 drie sessies georganiseerd rond het topic 'Open innovatie en partnerships, kennisdeling en -bescherming, team- en kennismanagement'. De onderwerpen die aan bod komen variëren van het ontwikkelen van partnerships binnen het open innovatiemodel (sessie 1), over de regels van de samenwerkingsverbanden en het beschermen van kennis (sessie 2), tot het uitbouwen van organisaties waar het delen van kennis en het samenstellen van winning teams tot de kritische succesfactoren behoren.

Sessie 1: Open innovatie en het ontwikkelen van partnerships - dinsdag 23 maart 2010 (16u-20u)

Sprekers:
- Prof. dr. Wim Vanhaverbeke (Hasselt University, Vlerick Leuven Gent Management School, ESADE Business School)
- Case: 'Open innovatie bij Umicore Research: voorgaanswijze en recente voorbeelden' - Egbert Lox (Senior Vice-President Group Research and Development)
- Case: 'IMEC: platformgebaseerde samenwerking in nano-electronica O&O' - Lode Lauwers (Director Strategic Program Partnerships, IMEC)

Door de snel evoluerende markt en de complexiteit van technologieën zijn bedrijven op zoek naar andere manieren om hun innovatieproces efficiënter en effectiever te maken. Zij kunnen niet langer uitsluitend op hun eigen R&D steunen en zoeken actief naar nieuwe technologieën en ideeën buiten de onderneming. Het betrekken van derden, zoals andere bedrijven in de sector, toeleveranciers, universiteiten en eindgebruikers kan een enorme toegevoegde waarde zijn. Beiden samenbrengen in bloeiende partnerships lijkt een vanzelfsprekende oplossing. Maar hoe start je hiermee als bedrijf en welke ideeën garanderen groei en winstgevendheid? Welk model van open innovatie is het meest geschikt? Welke structuren creëer je hiervoor en hoe bouw je hierin voldoende flexibiliteit?


Overige sessies binnen deze cyclus:

Sessie 2: Kennisdeling en kennisbescherming in open innovatie - dinsdag 20 april 2010 (16u-19u)

Sprekers:
- Prof. dr. Koenraad Debackere (Managing Director, K.U.Leuven R&D)
- Case: 'Wisselwerking tussen partnerships, geheimhouding en eigendomsregels' - Bruno Vandermeulen (Advokaat Vennoot, Bird&Bird LLP)

Bij het onderhandelen van een partnership moeten openheid en geheimhouding, het delen van kennis versus het bepalen en beschermen van intellectuele rechten, evenals het aflijnen van het afsprakenkader van het samenwerkingsverband harmonieus in elkaar passen en overvloeien. Hoe ga je binnen het open innovatiemodel om met deze aandachtspunten zonder dat ze tot negatieve spanningen leiden? Hoe zorg je ervoor dat het nodige vertrouwen groeit en gekoesterd wordt om de gewenste en nodige harmonie tussen deze potentiële spanningsvelden in de praktijk mogelijk te maken? Welke instrumenten kunnen daartoe worden gehanteerd?

Sessie 3: Team- en kennismanagement in innovatieve groeibedrjven - donderdag 20 mei 2010 (16u-19u)

Sprekers:
- Prof. dr. Mathieu Weggeman (Technische Universiteit Eindhoven)
- Case: 'Het samenspel tussen ervaring en jong dynamisme' - Jef Rymen, COO en Managing Director, Egemin

Kennis veroudert steeds sneller. Medewerkers breiden dagelijks hun persoonlijk kennisgebied uit. Interessante informatie komt overal vandaan, terwijl de houdbaarheid ervan alsmaar korter wordt. Bovendien kunnen we vandaag steeds moeilijker voorspellen welke informatie morgen van belang zal zijn. De toekomst is daarom aan de kennis-vriendelijke organisatie waar professionals, gedreven door een collectieve ambitie en ondersteund door slimme ICT, met kennis van zaken kunnen en mogen handelen. Hoe evolueren we naar een organisatie waar het delen van kennis en het samenstellen van competente 'winning teams' tot de kritische succesfactoren van de onderneming behoren?

Locatie:
- Sessie 1: Brabanthal - zaal Luna (1e verdieping), Brabantlaan 1, 3001 Leuven (Heverlee)
- Sessie 2 en 3: Innovatie- en Incubatiecentrum, Kapeldreef 60, 3001 LEUVEN

Subscribe to our newsletter

Stay tuned and get our news in your inbox: subscribe here.

Keep me informed
Follow us