LEUVEN MINDGATE

Researchmeeting@Breakfast: Algen: vervelend vijverprobleem of ultiem reddingsmiddel?


Ieder van ons heeft een grote impact op onze leefwereld:
grondstoffen geraken uitgeput;
het klimaat warmt op door de CO2 emissies;
NOx emissies zorgen voor verzuring, overbemesting en gezondheidsproblemen;
nutriënten in afvalwater zorgen voor overmatige algengroei in waterlopen;
gebruiken we biomassa voor voedsel, grondstof in de chemische industrie of brandstof?
Algen worden naar voor geschoven als de ideale manier om in één klap deze problemen aan te pakken.

Algen produceren veel waardevolle stoffen voor de industrie zoals omega-3 en -6 onverzadigde vetzuren, vitamines, essentiële aminozuren, kleurstoffen en pigmenten, biopolymeren, ....

Deze algen kunnen bovendien groeien op zonlicht en verbruiken hierbij gelijktijdig CO2 en nutriënten (stikstof en fosfor). Voor de industrie kunnen deze algen ingezet worden om de nutriënten uit het bedrijfsafvalwater te verwijderen, de CO2 en NOx op te slaanen gelijktijdig nuttige grondstof produceren.

Algen hebben inderdaad zeer gunstige eigenschappen waardoor ze één van de pistes kunnen zijn om een aantal wereldproblemen te helpen verminderen. Hierbij moeten echter de nodige kanttekeningen geplaatst worden.

In deze researchmeeting wordt dieper ingegaan op:
gunstige samenstelling van algen;
oplossing voor het zuiveren van emissies;
realistische opbrengsten van algenproductie;
de toegevoegde waarde voor Vlaamse bedrijven;

VITO is voortrekker in het opzetten van een nieuwe algengebaseerde economie. Samen met andere Vlaamse spelers is het Vlaams Algen Platform (VAP) opgestart. Het VAP wil het onderzoek en de communicatie rond algen beter coördineren. Het VAP organiseert aansluitend aan deze researchmeeting@breakfast een studiedag in Kortrijk waarbij dieper wordt ingegaan op de mogelijkheden voor de voedingsindustrie (Meer info: http://bit.ly/9FYlA9).

Deze researchmeeting is voor u relevant indien u:
een realistisch beeld van een algengebaseerde economie wil krijgen;
de mogelijkheden van algen voor uw bedrijf wil kennen;
op zoek bent naar een aanspreekpunt/onderzoekspartner voor algen;

Wij zien er naar uit u op deze researchmeeting te mogen ontmoeten waar Bert Lemmens (Coördinator onderzoeksgroep biomassa downstream processing) en Karen Vanderstraeten (regionale accountmanager) u op een deskundige wijze wegwijs maken in de positieve kant van vijverslijm.

Voor de Researchmeeting wordt een bijdrage gevraagd van EUR 30 (excl. BTW). Een factuur wordt u opgestuurd. De plaatsen voor deze sessie zijn beperkt, gelieve snel te reageren!

Locatie:
Innovatiecentrum West-Vlaanderen
Etienne Sabbelaan, 51
8500 Kortrijk
Tel. 056 28 28 80
Een wegbeschrijving vindt u hier

Programma:
8.00 uur* Welkomstkoffie - ontbijt
8.15 uur Start uiteenzetting
9.30 uur Vragen en dialoog
9.45 uur Einde

Subscribe to our newsletter

Stay tuned and get our news in your inbox: subscribe here.

Keep me informed
Follow us