LEUVEN MINDGATE

Management van innovatieve groeibedrijven - sessie 2: Kennisdeling en kennisbescherming in open innovatie


Sprekers:
- Prof. dr. Koenraad Debackere (Managing Director, K.U.Leuven R&D)
- Case: 'Wisselwerking tussen partnerships, geheimhouding en eigendomsregels' - Bruno Vandermeulen (Advokaat Vennoot, Bird&Bird LLP)

Bij het onderhandelen van een partnership moeten openheid en geheimhouding, het delen van kennis versus het bepalen en beschermen van intellectuele rechten, evenals het aflijnen van het afsprakenkader van het samenwerkingsverband harmonieus in elkaar passen en overvloeien. Hoe ga je binnen het open innovatiemodel om met deze aandachtspunten zonder dat ze tot negatieve spanningen leiden? Hoe zorg je ervoor dat het nodige vertrouwen groeit en gekoesterd wordt om de gewenste en nodige harmonie tussen deze potentiële spanningsvelden in de praktijk mogelijk te maken? Welke instrumenten kunnen daartoe worden gehanteerd?


Volgende sessie binnen deze cyclus:
Sessie 3: Team- en kennismanagement in innovatieve groeibedrjven - donderdag 20 mei 2010 (16u-19u)

Locatie:
LMS Auditorium
Interleuvenlaan 68 - 3001 LEUVEN (Heverlee)

Subscribe to our newsletter

Stay tuned and get our news in your inbox: subscribe here.

Keep me informed
Follow us