LEUVEN MINDGATE

Leuven.Inc seminarie 'CE Markering: toepassing Machinerichtlijn'


Machines en veiligheidscomponenten die op de markt gebracht worden moeten voldoen aan de essentiële veiligheids- en gezondheidseisen beschreven in de Europese Richtlijn 2006/42 EG, van kracht sinds 2010. 

Bij het in de handel brengen of het in dienst stellen van de machine door de fabrikant, de importeur, de distributeur of de installateur moet de CE markering aanwezig zijn.

Ook wanneer machines samengebouwd worden of complexe installaties op maat gerealiseerd worden bij de gebruiker, uitgaande van aangekochte machines of niet voltooide machines, dient het gerealiseerde geheel behandeld te worden zoals een 'normale' machine, waarbij er iemand zal moeten optreden als fabrikant, met verantwoordelijkheid voor de overeenstemming, voor het samenstellen van het technisch dossier, het opstellen en ondertekenen van de globale verklaring van overeenstemming, het aanbrengen van de CE-markering…. De verantwoordelijkheid voor het project kan dan berusten bij de opdrachtgever, de leverancier van (een gedeelte van) de basismachines, een engineeringbureau…

Het is dus van belang dat bedrijven volledig geïnformeerd zijn over de huidige Machinerichtlijn en conform deze richtlijn handelen.

Deze sessie zal een overzicht geven van de belangrijkste eisen van de richtlijnen met betrekking tot de CE markering van Machines en legt het CE-markeringsproces van een machine uit.

Doelgroep:
Iedereen die verantwoordelijk is voor de naleveing van de machinerichtlijn zoals:

  • machinebouwers, ontwerpers, engineeringbureaus
  • invoerders en verdelers
  • engineering managers, onderhoudspersoneel, health & safety managers
  • personeel dat verantwoordelijk is voor het aankopen en in dienst nemen van machines zoals aankopers, project engineers en productie managers

Spreker:
Koen Chielens, Product Manager Machines Directive, AIB Vinçotte

Enkele praktische aspecten

Datum: maandag 19 maart 2012 (14u00-17u30)
Locatie: Innovatie-en Incubatiecentrum, Kapeldreef 60, 3001 Leuven (Heverlee)

Programma

13u30: Ontvangst van de deelnemers
14u00: Verwelkoming door Leuven.Inc
14u10: Nieuwe Machinerichtlijnen
        - Definities
        - Wijzigingen 2010 Europese Richtlijn
        - Classificaties
        - Aansprakelijkheid
15u00 Korte pauze
15u20 Het Certificatieproces praktisch
        - Contacten met de aangemelde instanties
        - Procedure verklaring van overeenstemming
        - Het Technisch Dossier
        - Kwaliteitssysteem - ISO
17u15: Vraag en antwoord
17u30: Afsluiting en netwerkmoment

Deelname

- 110 euro (excl. BTW): leden Leuven.Inc
- 150 euro (excl. BTW): alle anderen
 logo-kmo-portefeuille Deelname aan onze activiteiten aan -50% korting via KMO-portefeuille
Pijler OPLEIDING: Leuven.Inc Erkenningsnr. DV.O106761
Meer info op
www.kmo-portefeuille.be

Inschrijvingen

Inschrijven kan tot uiterlijk 12 maart 2012, bij voorkeur via het online inschrijvingsformulier (gebruik hiervoor de 'Register' knop) of via e-mail aan admin@leuveninc.com (met vermelding van uw contact- en facturatiegegevens).

Opgelet! Het deelnemersaantal wordt beperkt. 

Na inschrijving ontvangt u een bevestiging en routebeschrijving. Betalen na ontvangst van factuur. Indien u verhinderd bent, kan u zich laten vervangen door een collega*. Annulatie is echter niet mogelijk.

* Indien u bedrijfslid bent van Leuven.Inc kan u zich probleemloos laten vervangen. Als individueel lid kan u zich enkel kosteloos laten vervangen door een ander Leuven.Inc-lid van uw bedrijf. Indien u zich als individueel lid laat vervangen door een collega (geen Leuven.Inc-lid) zal een extra kost worden aangerekend. 
 

Subscribe to our newsletter

Stay tuned and get our news in your inbox: subscribe here.

Keep me informed
Follow us