LEUVEN MINDGATE

Leuven.Inc Management van Innovatieve Groeibedrijven - 'Strategisch Performance Management'


Concurrentievoordeel kan enkel worden gerealiseerd door naar de organisatie als onderdeel van een waardeketen te kijken, meer bepaald naar de processen die de organisatie implementeert om waarde voor haar klanten te leveren. Bij de organisatie van product- en marktontwikkeling bestaat echter het gevaar dat men onvoldoende zicht behoudt op een aantal kritische parameters die de innovatieperformantie van de onderneming in kaart brengen. Een bedrijf moet beschikken over kwantitatieve en meetbare normen die als operationeel doel kunnen fungeren. Tevens is de toekomst aan de kennisvriendelijke organisatie waar professionals, gedreven door een collectieve ambitie en ondersteund door slimme ICT, met kennis van zaken kunnen en mogen handelen.

Tijdens deze cyclus worden concepten en technieken inzake de positionering van de onderneming in de waardeketen besproken en uitgewerkt, wordt bekeken op welke manier men kan overgaan tot prestatiemeting via het vertalen van de bedrijfsstrategie in een aantal kritische parameters, en hoe men kan evolueren naar een organisatie waar het delen van kennis en het samenstellen van competente winning teams tot die kritische succesfactoren van een onderneming gaan behoren.

Programma en data van de cyclus

Sessie 1: (Her)bekijken van uw positie in de waardeketen als springplank naar groei
Dinsdag 17 april 2012 (16u-19u)

Spreker: Prof. dr. ir. Koenraad Debackere, Managing Director, KU Leuven R&D
Case Egemin - Jan Vercammen, CEO, Egemin Automation
Sessie 2: Resultaatgericht werken: Performantie meten, weten en verbeteren
Dinsdag 15 mei 2012 (16u-19u)

Spreker: Prof. dr. Filip Roodhooft, Hoogleraar KU Leuven en Vlerick Leuven Gent Management School
Case NXP - Nico Ricquier, Development Manager, NXP Semiconductors

Sessie 3: Team- en kennismanagement in groeibedrijven
Dinsdag 5 juni 2012 (16u-19u)

Spreker: Prof. dr. ir. Mathieu Weggeman, Hoogleraar Technische Universiteit Eindhoven
Case Materialise - Fried Vancraen, CEO, Materialise

Locatie

Innovatie- en Incubatiecentrum, Kapeldreef 60, 3001 Leuven (Heverlee) 

Deelname

Deelnameprijs per sessie: 150 euro (excl. BTW): Leuven.Inc leden   -   180 euro (excl. BTW): alle anderen
In deze prijs zijn koffie, broodjes en de documentatiemap inbegrepen
logo-kmo-portefeuille

Deelname aan onze activiteiten aan -50% korting via KMO-portefeuille
Pijler OPLEIDING: Leuven.Inc Erkenningsnr. DV.O106761
Meer info op
www.kmo-portefeuille.be

Inschrijvingen

Inschrijven voor de volledige cyclus kan tot uiterlijk 10 april 2012, inschrijven voor de afzonderlijke sessies kan tot uiterlijk 5 dagen voor de start van de desbetreffende sessie(s). Inschrijven bij voorkeur via het online inschrijvingsformulier (gebruik hiervoor de 'Register' knop) of via e-mail aan admin@leuveninc.com (met vermelding van uw contact- en facturatiegegevens).
Opgelet! Het deelnemersaantal wordt beperkt.

Na inschrijving ontvangt u een bevestiging en routebeschrijving. Betaling na ontvangst van factuur. Indien u verhinderd bent, kan u zich laten vervangen* door een collega. Annulatie is echter niet mogelijk.

* Indien u bedrijfslid bent van Leuven.Inc kan u zich probleemloos laten vervangen. Als individueel lid kan u zich enkel kosteloos laten vervangen door een ander Leuven.Inc-lid van uw bedrijf. Indien u zich als individueel lid laat vervangen door een collega (geen Leuven.Inc-lid) zal een extra kost worden aangerekend. 
 
 

Subscribe to our newsletter

Stay tuned and get our news in your inbox: subscribe here.

Keep me informed
Follow us