LEUVEN MINDGATE

Leuven.Inc seminarie '(Her)bekijken van uw positie in de waardeketen als springplank naar groei'


Concurrentievoordeel kan enkel worden gerealiseerd door naar de organisatie als onderdeel van een waardeketen te kijken, meer bepaald naar de processen die de organisatie implementeert om waarde voor haar klanten te leveren. Het is dus van cruciaal strategisch belang dat innovatieve ideeën worden getoetst aan de potentiële impact op de positie van de onderneming in de waardeketen(s) waarin deze zich bevindt. Anderzijds kunnen ondernemingen op een pro-actieve manier hun positie in de waardeketen beïnvloeden door hun innovaties gericht te kiezen en implementeren.

Tijdens deze sessie worden concepten en technieken inzake de positionering van de onderneming in de waardeketen besproken en uitgewerkt, met bijzondere aandacht voor waardecreatie door producten, diensten en processen..

Programma en data van de cyclus

Sessie 1: (Her)bekijken van uw positie in de waardeketen als springplank naar groei
Dinsdag 17 april 2012 (16u-19u)

Spreker: Prof. dr. ir. Koenraad Debackere, Managing Director, K.U.Leuven R&D
Case Egemin - Jan Vercammen, CEO, Egemin Automation

 

Binnen deze cyclus worden ook nog volgende sessies georganiseerd:

Sessie 2: Resultaatgericht werken: Performantie meten, weten en verbeteren
Dinsdag 15 mei 2012 (16u-19u)

Spreker: Prof. dr. Filip Roodhooft, Hoogleraar KU Leuven en Vlerick Leuven Gent Management School
Case NXP - Nico Ricquier, Development Manager, NXP Semiconductors

Sessie 3: Team- en kennismanagement in groeibedrijven
Dinsdag 5 juni 2012 (16u-19u)

Spreker: Prof. dr. ir. Mathieu Weggeman, Hoogleraar Technische Universiteit Eindhoven
Case Materialise - Fried Vancraen, CEO Materialise

Locatie

Innovatie- en Incubatiecentrum, Kapeldreef 60, 3001 Leuven (Heverlee) 

Deelname

Deelnameprijs per sessie: 150 euro (excl. BTW): Leuven.Inc leden - 180 euro (excl. BTW): alle anderen
In deze prijs zijn koffie, snacks en de documentatiemap inbegrepen
logo-kmo-portefeuille

Deelname aan onze activiteiten aan -50% korting via KMO-portefeuille
Pijler OPLEIDING: Leuven.Inc Erkenningsnr. DV.O106761
Meer info op
www.kmo-portefeuille.be

Inschrijvingen

Inschrijven voor de volledige cyclus of voor sessie 1 kan tot uiterlijk 10 april 2012. Inschrijven voor sessies 2 en 3 kan tot uiterlijk 5 dagen voor de start van de desbetreffende sessie(s). Inschrijven bij voorkeur via het online inschrijvingsformulier of via e-mail aan admin@leuveninc.com (met vermelding van uw contact- en facturatiegegevens).
Opgelet! Het deelnemersaantal wordt beperkt.

Na inschrijving ontvangt u een bevestiging en routebeschrijving. Betaling na ontvangst van factuur. Indien u verhinderd bent, kan u zich laten vervangen* door een collega. Annulatie is echter niet mogelijk.

* Indien u bedrijfslid bent van Leuven.Inc kan u zich probleemloos laten vervangen. Als individueel lid kan u zich enkel kosteloos laten vervangen door een ander Leuven.Inc-lid van uw bedrijf. Indien u zich als individueel lid laat vervangen door een collega (geen Leuven.Inc-lid) zal een extra kost worden aangerekend. 
 
 

Subscribe to our newsletter

Stay tuned and get our news in your inbox: subscribe here.

Keep me informed
Follow us