LEUVEN MINDGATE

Brown Bag Lunch: De psychologie achter talentmanagement


Het thema

Hoewel talentmanagement al jaren een ‘hot topic’ is, bestaat er nog maar weinig eensgezindheid over wat dit begrip juist inhoudt en hoe organisaties hier concreet mee aan de slag kunnen. Deze presentatie vertrekt vanuit een aantal opmerkelijke bevindingen uit recente studies rond talentmanagement om zo een werkbaar kader voor de praktijk te schetsen. Meer bepaald worden een aantal belangrijke theorieën uit het veld van de arbeids- en personeelspsycholo-gie gebruikt om de implicaties van talentmanagement voor de betrokken partijen (werknemers, werkgevers, en HR-professionals) te duiden.

Dr. Nicky Dries, Postdoctoraal onderzoekster aan het departement Personeel en Organisatie binnen de faculteit Eco-nomie en Bedrijfswetenschappen van de KU Leuven, legt u een aantal resultaten voor uit haar doctoraatsonderzoek en nodigt u uit voor discussie.

Praktisch

Datum: donderdag 26 april 2012 van 12.00 tot 14.00hr
Plaats: Leuven.Inc, Innovatie&Incubatiecentrum, Kapeldreef 60, 3001 Heverlee, www.leuveninc.com

Inschrijven

Vóór 21 april 2012 via e-mail aan admin@leuveninc.com

  • €10 voor leden Ekonomika, PMClub en Leuven.Inc
  • €15 voor niet-leden
  • op rek. nr. 735-0147174-13 van Ekonomika Permanente Vorming, met vermelding “BBL”

Inschrijvingen zijn beperkt tot 20 deelnemers

Meer info

Secretariaat Ekonomika Alumni: Regina Wolfs, regina.wolfs@econ.kuleuven.be of 016/32 66 99
 

Subscribe to our newsletter

Stay tuned and get our news in your inbox: subscribe here.

Keep me informed
Follow us