LEUVEN MINDGATE

Summerschool 'Conflicthantering'


De meeste mensen ervaren conflicten als onaangenaam en storend. Conflicten kunnen echter ook stimulerend werken. Het zijn immers bronnen van verandering en vernieuwing en wanneer men ze constructief aanpakt, leiden ze tot betere communicatie, verhoogde prestaties en meer ruimte in interpersoonlijke relaties. Effectief kunnen omgaan met conflictsituaties is dan ook van groot belang, zowel vanuit een persoonlijk standpunt als vanuit het perspectief van de organisatie.
Dit wil zeggen dat je enerzijds conflicten moet aandurven gaan waar dit nodig is en ze vervolgens ook constructief kunt afhandelen, maar anderzijds ook escalatie van conflicten vermijden door open te staan voor en rekening te houden met andere perspectieven. Tenslotte wordt er ook ingezoomd op de rol van bemiddelaar bij conflicten.
De MCR Summerschool 'conflicthantering' is een tweedaagse opleiding waarin u zich op interactieve en praktische wijze meer vertrouwd maakt met inzichten, technieken en vaardigheden om op een constructieve wijze om te gaan met conflicten binnen uw organisatie of team.

Subscribe to our newsletter

Stay tuned and get our news in your inbox: subscribe here.

Keep me informed
Follow us