LEUVEN MINDGATE

Leuven.Inc workshop 'Talent en intrapreneurship'


Georganiseerd door Leuven.Inc in samenwerking met Kessels & Smit.

Er is een rechtstreeks verband tussen talenten van medewerkers en intrapreneurship. Als medewerkers elke dag met hun talenten aan de slag gaan en dus doen waar ze goed in zijn en wat ze graag doen, ontstaat er een heel bijzondere dynamiek. Ze ontwikkelen namelijk een enorm leervermogen binnen de domeinen waar hun passies en hun talenten liggen en geraken steeds beter genetwerkt met gelijkgezinden, zowel binnen als buiten de eigen organisatie. Medewerkers beginnen vanuit hun talenten nieuwe initiatieven op te zetten of uiten hun verlangen om dingen te veranderen.

Wanneer medewerkers intrapreneurs worden, komt er een kantelmoment, een point of no return. Terwijl ze van onschatbare waarde zijn voor de organisatie, is dit ook vaak het moment waarop ze de organisatie verlaten, naar de concurrentie overstappen of zelf een bedrijf opstarten. Intrapreneurs aan boord houden en ze een omgeving bieden waarin ze het beste van zichzelf kunnen geven, is een grote uitdaging voor elke organisatie, zowel in de profit als in de non-profitsector.

Maar wat is daar nu voor nodig? Welke structuur, welk werkklimaat, welk soort leiderschap? Hoe ondersteun je kennisproductiviteit en hoe kan je ruimte creëren voor mensen om vanuit hun talenten te gaan ondernemen binnen de organisatie. Kortom: hoe stimuleer je intrapreneurship binnen jouw organisatie?

Opzet van de workshop

Tijdens deze workshop willen we een aantal kaders aanreiken rond:

  • Talent en talentontwikkeling
  • Talent en ondernemerschap
  • Talent en kennisproductiviteit
  • Het verbinden van individueel talent met de belangen van de organisatie

Vervolgens gaan we samen op zoek naar de ideale omgeving die intrapreneurship stimuleert, ondersteunt en koestert. Dat doen we door meermaals in kleinere groepen aan de slag te gaan rond verschillende thema’s (structuur, cultuur, leiderschap…). We proberen hierbij de diversiteit binnen de groep maximaal te benutten en productief te maken, want profitorganisaties kunnen immers veel leren van non-profitorganisaties en omgekeerd.

Niel Van Meeuwen en Peter Beschuyt, adviseurs bij Kessels & Smit, The Learning Company begeleiden deze dag.

Resultaat van deze workshop

Na de workshop heb je een goed inzicht in wat intrapreneurship is, hoe het ontstaat en wat ervoor nodig is. Bovendien ga je naar huis met heel concrete handvatten om de volgende dag binnen jouw team of organisatie aan de slag te gaan om een omgeving te creëren waarin medewerkers het beste van zichzelf kunnen geven.

Doelgroep

  • Leidinggevenden en teamleaders
  • HR-professionals
  • Organisatie-ontwikkelaars
  • Elke geïnteresseerde

Enkele praktische aspecten

Datum: maandag 24 september 2012 (9u00-17u00)
Locatie: Innovatie-en Incubatiecentrum, Kapeldreef 60, 3001 Leuven (Heverlee)

Programma

09u00: Ontvangst van de deelnemers
09u30: (stipt) Verwelkoming door Leuven.Inc
09u40: Intrapreneurship?! Wat?! Wie?! Hoe?! Waar?!
11u00: Korte pauze
11u20: Op zoek naar krachtige voorbeelden van intrapreneurship…
12u30: Middagpauze met broodjeslunch
13u30: Intrapreneurship versterken? Do's and Don'ts.
15u00: Korte pauze
15u20: Ontwerpen van Experimenten in eigen organisatie
16u30: Einde van de workshop

Deelname

195 euro (excl. BTW). Leuven.Inc leden genieten van 10% korting op deze prijs.

De fee omvat deelname, lunch en drank.

 logo-kmo-portefeuille Deelname aan deze activiteit aan -50% korting via KMO-portefeuille
Pijler OPLEIDING: Kessels & Smit Erkenningsnr. DV.O109810
Meer info op
www.kmo-portefeuille.be

Inschrijvingen

Inschrijven kan tot uiterlijk 17 september 2012, bij voorkeur via het online inschrijvingsformulier (gebruik hiervoor de 'Register' knop) of via e-mail aan admin@leuveninc.com (met vermelding van uw contact- en facturatiegegevens).

Opgelet! Het deelnemersaantal wordt beperkt. 

Na inschrijving ontvangt u een bevestiging en routebeschrijving. Indien u verhinderd bent, kan u zich laten vervangen door een collega*. Annulatie is echter niet mogelijk.

Facturatie en gebruik van KMO-portefeuille gebeurt via Kessels & Smit. Betalen na ontvangst factuur.

* Indien u bedrijfslid bent van Leuven.Inc kan u zich probleemloos laten vervangen. Als individueel lid kan u zich enkel kosteloos laten vervangen door een ander Leuven.Inc-lid van uw bedrijf. Indien u zich als individueel lid laat vervangen door een collega (geen Leuven.Inc-lid) zal een extra kost worden aangerekend. 
 

Subscribe to our newsletter

Stay tuned and get our news in your inbox: subscribe here.

Keep me informed
Follow us