LEUVEN MINDGATE

Visionair seminarie - Smart Grids: opportuniteiten voor Vlaanderen


Georganiseerd door Leuven.Inc in samenwerking met imec.

Onze energievoorziening gaat een periode van grote verandering in. Ook de elektriciteitsdistributie dient een hele sprong te maken om de evolutie naar een duurzame energievoorziening in een vrije marktomgeving mogelijk te maken.

Door de toenemende komst van windturbines, zonne-energieparken, fotovoltaïsche installaties bij particulieren of bedrijven, (micro-)WKK, warmtepompen, elektrische opslag, thermische opslag, energiemeters, plug-in hybride voertuigen en intelligente verbruikstoestellen zal het niveau van energie-uitwisselingen over het elektriciteitsnet stijgen. Hierbij moeten we ervoor zorgen dat de vraag en aanbod op elkaar afgestemd worden, wat niet evident is bij moeilijk te voorspellen hernieuwbare bronnen en onregelmatig verbruikende klanten die niet willen inboeten op gebruiksgemak, noch meer wensen te betalen. Onze stroomnetten moeten daarom 'intelligenter' worden.

Intelligente energienetwerken, of Smart Grids, worden beschouwd als hét instrument om groene stroom tot bij de verbruikers te brengen en de vrije elektriciteitsmarkt te laten werken.
Daarnaast zijn zij noodzakelijk voor de vlotte introductie van duurzame technologieën zoals elektrische voertuigen.

Vlaanderen bereidt zich voor op het bouwen en invoeren van geïntegreerde en slim bestuurde systemen die energieverbruikende toestellen intelligent aansturen en op deze manier de beschikbare hernieuwbare energie optimaal benutten. Kan Vlaanderen tegen 2020 meespelen op het internationale speelveld?

Enkele praktische aspecten
Datum: dinsdag 5 oktober 2010
Locatie: imec, Auditorium, Kapeldreef 75, 3001 Leuven (Heverlee)

Programma

- 16u30: Ontvangst deelnemers
- 17u00: Verwelkoming door Leuven.Inc
- 17u10: Algemene inleiding: Electriciteit in de 21ste eeuw
Johan Driesen (Prof. Dept. Electrical Engineering ESAT-ELECTA, K.U.Leuven)
- 17u20: Smart Grids: De rol van Vlaanderen in een Europese visie en ontplooiing
Ronnie Belmans (Prof. Dept. Electrical Engineering ESAT-ELECTA, K.U.Leuven)
ETP Smart Grids: de Europese visie en ontplooiing
EIT: InnoEnergy en de co-locatie Groenstedengewest
EnergyVille: concept, rol in de Europese context en uitrol
- 17u50: Intermitterende energiebronnen
Jef Poortmans (Program Director Solar Cell Research, imec)
Generaties: zon en wind
Trend naar intelligente PV modules
- 18u20: Pauze met broodjes
- 18u50: Prosumers, aggregatoren, opslag en flexibiliteit aan de vraagzijde: de wereld van Smart Grids
Gerrit Jan Schaeffer (Director Energy Research, VITO)
- 19u20: Industriële antwoorden op uitdagingen in de context van intelligente netwerken
* EANDIS: de 'smart metering' uitdaging en uitrol, Patrick Devos (Programma manager Slimme Meters Eandis)
* INFRAX: de impact van intermitterende bronnen op het electriciteitsnet, Paul Coomans (Directeur Operaties, Infrax)
- 20u00: Afsluitende receptie

Abstracts

Intermitterende energiebronnen - Jef Poortmans
De verdubbeling van de energievraag van de mensheid in de komende decennia, waarbij de elektriciteitsvraag proportioneel nog sterker zal stijgen, dient gecombineerd te worden met de wens deze energievraag in te vullen met duurzame energiebronnen. Voor de additionele 5-10 TW opwekkingscapaciteit voor elektriciteit betekent dit dat zij zal moeten ingevuld worden met duurzame bronnen die veel minder CO2/kWh emitteren dan vandaag het geval is. Om al deze redenen staan zonne- en windenergie hoog op de lijst van strategische prioriteiten in tal van landen en organisaties.
Bedoeling van deze presentatie is meer in detail te gaan over het technische en economische potentieel van beide hernieuwbare energiebronnen. Bovendien zal ook aangegeven worden dat binnen Vlaanderen heel wat O&O-expertise aanwezig is evenals industriële absorptiecapaciteit om in te spelen op de economische opportuniteiten die de sterk groeiende markt van zonne- en windenergie (resp. 40% en 20% groei/jaar tijdens het laatste decennium) bieden. Dit was de basis waarop twee Strategische Initiatieven - het Vlaams Fotovoltaïsch Initiatief en het Wind-Initiatief - werden gelanceerd vanuit het platform Generaties, waar industrie en de O&O-sector samenwerken om aan te geven waar Vlaanderen best op zou inzetten om z'n sterktes in de sector van zonne- en windenergie te valoriseren.
Bij massale penetratie van wind- en zonneenergie dient ook het elektriciteitsnet aangepast worden en dienen beide energiebronnen een rol op te nemen in de stabilisatie van dit net. Dit veronderstelt integratie van een zekere intelligentie binnen deze systemen. Dit zal geïllustreerd worden voor zonne-energie met de ontwikkeling van zgn. 'verstandige PV-modules' die in de toekomst een aantal additionele functionaliteiten zullen bevatten om deze rol op te kunnen nemen.

Subscribe to our newsletter

Stay tuned and get our news in your inbox: subscribe here.

Keep me informed
Follow us