LEUVEN MINDGATE

Internationale tewerkstelling (in- en outbound): risico's en opportuniteiten


In deze themasessie geeft Leuven.Inc aandachtspunten mee rond situaties waarbij werknemers internationaal tewerkgesteld worden, zowel wat betreft aspecten rond het uitsturen van personeel vanuit België naar het buitenland (outbound) als rond het aantrekken van buitenlandse werknemers naar België (inbound). Ook de praktische kant van inkomstenbelasting en sociaal recht, waaronder immigratieformaliteiten zoals arbeidskaarten en verblijfsvergunning, komt aan bod.

In afwezigheid van een beleid inzake internationale tewerkstelling lopen zowel de werknemers als de werkgevers risico's op vlak van belasting en sociale zekerheid. Anderzijds dreigen de Belgische werkgevers fiscale gunstregimes te mislopen in het land van tewerkstelling en in België. Om dit te voorkomen lichten de sprekers tijdens de sessie verschillende types van internationale mobiliteit toe en verduidelijken ze deze aan de hand van praktische voorbeelden. Tevens zal een overzicht gegeven worden van de voornaamste fiscale gunstregimes beschikbaar in het buitenland, in situaties waarbij personeel wordt uitgestuurd; en van een bijzonder aanslagstelsel voor buitenlandse kaderleden en vorsers beschikbaar in België. Zo kan er binnen dit aanslagstelsel per kwalificerende werknemer tot 11.250 EUR op jaarbasis aan belastingvrije vergoedingen aan de werkgever toegekend worden. Voor sommige wetenschappelijke onderzoekingscentra en -laboratoria wordt dit bedrag verhoogd tot maximaal 29.750 EUR per jaar per kwalificerende werknemer.

Enkele praktische aspecten
Datum: woensdag 6 oktober 2010
Locatie: Innovatie- en Incubatiecentrum, Kapeldreef 60, 3001 Leuven (Heverlee)

Programma
16u30: Ontvangst deelnemers
17u00: Verwelkoming door Leuven.Inc
17u10:
o Inleiding
o Risico's in afwezigheid van de bedrijfspolitiek inzake internationale tewerkstelling (inclusief voorbeeld(en), belasting en sociaalrechterlijke aandachtspunten)
o Ontwerp van internationale tewerkstellingstructuren (inclusief types van internationale mobiliteit)
o Belasting en sociale zekerheidsopportuniteiten voor zowel inbound als outbound bewegingen (inclusief immigratie aspecten /arbeidskaarten wat betreft het inbound gedeelte)
18u45: Vraag en antwoord
19u00: Afsluiting met een hapje en een drankje

Sprekers
Bart Van den Bussche, Manager PricewaterhouseCoopers
Wendy Van Hullebusch, Legal counsel PricewaterhouseCoopers

Subscribe to our newsletter

Stay tuned and get our news in your inbox: subscribe here.

Keep me informed
Follow us