LEUVEN MINDGATE

Management van Innovatieve Groeibedrijven najaar 2010 - sessie 1: Markt en partnerships


Binnen de cyclus 'Management van innovatieve groeibedrijven' worden in het najaar 2010 drie sessies georganiseerd rond 'marktgericht denken: partnerships, marktstrategieën en productintroducties'. Vanuit dit overkoepeld thema wordt tijdens de sessies afzonderlijk ingegaan op technologische, commerciële en operationele aspecten

Sessie 1: Markt en partnerships - donderdag 21 oktober 2010 (16u-19u)

Sprekers:
- Dr. Carla I. Koen (Hoogleraar Technologie Strategie en Entrepreneurship, TiasNimbas Business School, Tilburg
- Case: Commercieel en operationeel partnership - de samenwerking tussen Group Joos en Unified Post' - Hans Leybaert (CEO Unified Post)

Het vermarkten van een product of dienst en het betreden van nieuwe markten is een kunst op zich en vormt dikwijls een belangrijke hinderpaal voor groeibedrijven. Verder hecht de klant vandaag belang aan een brede dienstverlening en is hij veelal op zoek naar een totaaloplossing. Anderzijds maakt de groeiende focus op kerncompetenties bedrijven steeds sterker in één bepaald product of proces, maar tegelijk ook meer onderling afhankelijk. Via commerciële partnerships kunnen bedrijven hun marktpositie verstevigen door onderlinge complementariteit te benutten. Daarenboven kunnen zij op die manier ook gebruik maken van sterktes bij de partner die niet in het eigen bedrijf aanwezig zijn.

Buiten deze commerciële partnerships belichten we in deze sessie ook de meer operationele samenwerking of het outsourcen. Intelligent gebruikt is het een manier om het hoofd te bieden aan verschillende uitdagingen: het cyclische karakter van bepaalde markten, druk op de marktprijzen, kortere levertermijnen, geografische expansie, etc. Het efficiënt en flexibel functioneren van de waardeketen kan daarom een significant competitief voordeel opleveren of garant staan voor verdere groei. Aan de hand van een praktijkvoorbeeld van operationele samenwerking stellen we o.a. volgende vragen: Waarom kiezen voor een operationeel en/of commercieel partnership? Welk gedeelte van zijn activiteiten kan een bedrijf outsourcen? Hoe selecteert men potentiële partners? Wat zijn de belangrijkste criteria bij deze sourcing beslissingen?

Overige sessies binnen deze cyclus:

Sessie 2: Lead users/lead customers en marktstrategieën - dinsdag 23 november 2010 (16u-19u)

Sprekers:
- Prof. dr. Koenraad Debackere (Managing Director, K.U.Leuven R&D)
- Case: 'Cartamundi' - Chris Van Doorslaer (CEO, Cartamundi)

Hoe maak je gebruik van lead users / lead customers bij het uitwerken van marktstrategieën?
In tegenstelling tot het klassieke marktonderzoek, kijkt men bij het lead users marktonderzoek niet naar de kern van de doelgroep maar wel naar een paar leidende gebruikers aan de rand ervan of in analoge markten. Lead users zijn hoofdzakelijk gebruikers die geen antwoord vonden voor hun probleem bij bestaande producten of diensten en die dan maar hun eigen oplossing ontworpen hebben. De succesratio van innovatie ligt veel hoger als je kan bouwen op producten of processen ontworpen door deze lead users en als je ze kan betrekken in het ontwikkelingsproces van nieuwe producten of diensten, omdat zij de meest gevorderde en rijkste kennis hebben van nieuwe noden in dat bepaalde marktsegment

Lead customers op hun beurt hebben meer kennis en zijn minder prijsgevoelig, meer gericht op voordelen en minder afhankelijk van de mening van anderen dan de gemiddelde klant. Deze lead customers zijn cruciaal. Kun je hen niet aantrekken, tevreden stellen en vasthouden, dan is de markt waarschijnlijk niet levensvatbaar. Sessies waarbij je klantscenario's in kaart brengt, slagen veel beter als je kan beroep doen op gepassioneerde lead customers, die reeds vertrouwd zijn met bestaande producten en diensten en er niet in vonden wat ze nodig hebben. Zij zijn diegenen die je ertoe aanzetten steeds verder te gaan en nieuwe oplossingen te zoeken.

Sessie 3: Nieuwe productintroducties en after-sales - donderdag 9 december 2010 (16u-19u)

Sprekers:
- Prof. dr. Erik Jan Hultink (Hoogleraar New Product Marketing, TU Delft)
- Case: 'Materialise' - Fried Vancraen (CEO Materialise)

In deze sessie gaan we dieper in op het belang en de risico's van nieuwe producten. Verder wordt het uitvoerige internationale onderzoek naar faalscenario's van nieuwe producten en succesfactoren toegelicht. Hierbij focussen we met name op portfolio management van productontwikkelings-projecten, (co-)branding strategieën voor nieuwe producten en lanceerstrategieën. De rode draad zal zijn hoe je de kans op een succesvolle portfolio van nieuwe producten kunt maximaliseren door het kiezen van het juiste merk en een adequate introductiemix.

Locatie:
Innovatie- en Incubatiecentrum, Kapeldreef 60, 3001 LEUVEN

Subscribe to our newsletter

Stay tuned and get our news in your inbox: subscribe here.

Keep me informed
Follow us