LEUVEN MINDGATE

Octrooiname: een strategische aanpak


Eerste sessie binnen de zesdelige cyclus 'Intellectueel Eigendom in de kijker', georganiseerd in samenwerking met het Innovatiecentrum Vlaams-Brabant

Deze sessie is goedgekeurd als vormingsactiviteit bij het 'Beroepsinstituut van erkende boekhouders en fiscalisten' (BIBF) en heeft als erkenningsnummer 23868.

Sprekers:
- Liesbet Paemen, European Patent Attorney, De Clercq & Partners
- Case CIBO - Dominique Gilles, Managing Director

Het nemen van een octrooi vergt een weldoordachte beslissing, die bijzonder nauw samenhangt met de bedrijfsstrategie. Een octrooi dient immers ter ondersteuning en vrijwaring van uw business in een bepaalde markt. Het is een investering die moet opbrengen. Enkele van de vragen die aan bod komen:
- Waarom is een IE bewuste aanpak belangrijk in mijn bedrijf?
- Waar kan en wil ik octrooien voor gebruiken?
- Welke factoren zijn belangrijk in het uitstippelen van mijn octrooieringsstrategie?
- Waarin wijkt het Amerikaanse octrooisysteem af van het Europese en welke gevolgen heeft dit op de bescherming die ik krijg?
- Hoe kan de octrooibescherming van belangrijke basistechnologie of producten verlengd of uitgebreid worden?
- Hoe interpreteer je claims? Welke types en bewoordingen worden gebruikt en hoe bepaalt dit de beschermingsomvang?

U kan de folder van de najaarsessies hier downloaden.

Locatie:
Innovatie- en Incubatiecentrum, Kapeldreef 60, 3001 LEUVEN

Subscribe to our newsletter

Stay tuned and get our news in your inbox: subscribe here.

Keep me informed
Follow us