LEUVEN MINDGATE

De bezielde onderneming - een recept voor de 21ste eeuw


Sprekers: Bart Van Coppenolle - Ignace Van Doorselaere - Johan Verstraeten
Inleiding en rode draad doorheen de sessie: Jens Pas
Beschouwende reflectie: Koen Debackere

Georganiseerd door Leuven.Inc in samenwerking met VKW Brabant, Faculty Club en Leuvens Universiteitsfonds

In deze themasessie wordt een aanzet gegeven tot reflectie over de rol van bezieling en betrokkenheid in de onderneming.

Wanneer is een onderneming bezield? Heeft een onderneming meer maatschappelijke relevantie dan welvaart creëren? Moet ze ook voor welzijn zorgen? En hoe zit het met 'social responsibility'? Wat zijn bezielde medewerkers? Zijn dat betrokken medewerkers? En waarin verschillen ze van workaholics?

Een bezielde onderneming is een onderneming die verder gaat dan het genereren van winst middels een professioneel management en productieve medewerkers. Een bezielde onderneming doet niet alleen wat nodig of verstandig is, maar ook wat juist is, wat eerlijk is, wat billijk is, wat rechtvaardig is zowel op lange als op korte termijn.

Hoe ontstaat een bezielde onderneming? Is deze maakbaar? Is ze winstgevend? Levert ze waarde op korte en op lange termijn?

Jens Pas - auteur, regisseur, verhalenverteller, spreker - werkt met vraagstukken rond samenwerken, inspireren, motiveren en betrokkenheid. Tijdens dit event fungeert hij als inleider en rode draad doorheen het verhaal van de verschillende sprekers, die trachten een antwoord te geven op bovenstaande vragen.

Enkele praktische aspecten
Datum: woensdag 17 november 2010
Locatie: Faculty Club, zaal Lemaire, Groot Begijnhof 14, 3000 Leuven

Programma
- 13u30: Ontvangst deelnemers
- 14u00: Welkom, Nicole De Smyter, Leuven.Inc
- 14u05: 'De bezielde onderneming - een onderneming in balans', Jens Pas
- 14u50: 'Voorbij de bedrijfsethiek: bezieling door geïnspireerd leiderschap',
Prof. Johan Verstraeten, Faculteit Godgeleerdheid, K.U.Leuven
- 15u35: Pauze
- 16u10: 'Het geheim van succesvol ondernemen',
Bart Van Coppenolle, Ondernemer - Filosoof
- 16u55: Interludium
- 17u00: 'Lingerie: inspiratiebron voor goesting',
Ignace Van Doorselaere, CEO Van de Velde
- 17u45: Beschouwende slotreflectie,
Prof. Koen Debackere, Algemeen beheerder K.U.Leuven
- 18u15: Slotwoord door Tine Demeester, VKW Brabant
- 18u20: Afsluitende receptie voor 'ont-moetingen'

Subscribe to our newsletter

Stay tuned and get our news in your inbox: subscribe here.

Keep me informed
Follow us