LEUVEN MINDGATE

Leuven Food Science and Nutrition Research Centre (LFoRCe) Launch Symposium: 'Joining Forces for Innovative Food Systems


Het Leuven Food Science and Nutrition Research Centre (LFoRCe) is een multidisciplinair onderzoekscentrum waarin experten aan de Associatie K.U.Leuven hun krachten bundelen om grensverleggend onderzoek te verrichten naar innovatieve levensmiddelentechnologieën, gezondheidsgerelateerde eigenschappen van voeding, en sociale kwesties, en dit op internationaal niveau. Het centrum omvat maar liefst 25 onderzoeksgroepen met know-how die het mogelijk maakt oplossingen te bieden voor tal van uitdagingen langs de keten van grondstoffen tot afgewerkte voedingsproducten en vice versa. Hierbij wordt aandacht besteed aan diverse aspecten met betrekking tot consumenten, de markt, duurzaamheid, regelgeving en voedingsbeleid.

Het Launch Symposium zal LFoRCe voorstellen en reflecteren over de rol van academisch onderzoek en opleidingen voor de voedingssector. Tijdens het Symposium kan U kennismaken met alle expertises binnen LFoRCe via een interactieve postersessie, en krijgt U de gelegenheid om in contact te komen met tal van experten in het domein. Sprekers uit binnen- en buitenland zullen uitdagingen in het voedingsgebeuren voor het voetlicht brengen.

Subscribe to our newsletter

Stay tuned and get our news in your inbox: subscribe here.

Keep me informed
Follow us