LEUVEN MINDGATE

Visionair Seminarie: Technologie maakt logistiek slim


Dit visionaire seminarie is een gezamenlijk initiatief van Leuven.Inc en IMEC.
Dit seminarie kadert binnen het Flanders' Smart Hub project (FLASH).

Dichtslibbende wegen zijn één van de meest zichtbare effecten van de logistieke activiteiten in onze regio. Logistiek is echter veel meer dan transport. Het is de verbindende schakel tussen productie en consumptie: afwerking van producten, onderdelencentra en hersteldiensten zullen steeds in en rond onze steden geconcentreerd blijven. De uitdaging is om efficiënter en slimmer om te gaan met de beschikbare ruimte, infrastructuur en arbeidskrachten. Slimme logistiek beoogt de minimalisering van bedrijfseconomische en maatschappelijke kosten door meer gebruik van technologie en kennis en een intensivering van samenwerking. Complexe processen worden hierdoor beheersbaar en globale ketens aanstuurbaar.

Dit visionaire seminarie wil een zicht geven op enerzijds het gebruik van nieuwe technologieën om de logistieke stromen efficiënter te laten verlopen, maar anderzijds ook aantonen dat nieuwe organisatievormen (met als voorbeeld de douane) hier ook een belangrijke en stimulerende rol in kunnen spelen.

Enkele praktische aspecten
Datum: donderdag 5 februari 2009
Locatie: IMEC auditorium, Kapeldreef 75, 3001 Leuven (Heverlee)

Programma
- 16u30: Ontvangst deelnemers
- 17u00: Verwelkoming en inleiding door Leuven.Inc
- 17u10: Het belang van de logistieke sector en de rol van het Smart Container Chain Management(SMART-CM)project voor de toekomstige economische ontwikkeling van Vlaanderen
Francis Rome (Directeur Business Development VIL)
- 17u35: Impact van IT op de logistieke sector
Peter Hinssen (Porthus)
- 18u00: De douanehervorming: een meerjarig strategisch plan met oog voor technologie en partnership met het bedrijfsleven
Noël Colpin (Administrateur Douane en Accijnzen)
- 18u25: pauze met broodjes
- 18u45: RFID Tags, resultaten van het IMEC onderzoek
Paul Heremans (IMEC)
- 19u10: Case: Egemin 'Materials Handling Automation'- Jan Vercammen (CEO)
- 19u35: Case: Essensium 'Real Time Location System'- Johan Danneels (CEO)
- 20u00: vraag en antwoord
- 20u20: De link met Flanders' Smart Hub (Flash) - Minister Patricia Ceysens
- 20u40 Afsluitende receptie

Abstracten:
Francis Rome: Het belang van de logistieke sector en de rol van het Europees Smrt Container Chain Management (SMART-CM) project voor de toekomstige economische ontwikkeling van Vlaanderen

Het belang van de logistieke sector voor de toekomstige economische ontwikkeling van Vlaanderen dient niet meer bewezen te worden. De logistieke sector is inderdaad één van de sterkst groeiende sectoren in Vlaanderen, direct en indirect zijn er meer dan 300.000 mensen werkzaam.

Logistiek vormt meer en meer een hoogwaardige vorm van dienstverlening die draait om intelligente systemen en slimme oplossingen. Het gaat hier niet enkel om het vervoer van goederen maar tevens en vooral om het beheer van informatiestromen. Om haar unieke positie als gateway (hub) voor Europa verder te ondersteunen en te ontwikkelen moet Vlaanderen daarom proactief een leidende en innovatieve rol opnemen op cruciale ICT domeinen. In dit kader wordt er momenteel gewerkt aan een open en neutraal communicatieplatform (Vlaams eLogistiek Platform of VeLP). Dit project past perfect in de nieuwe Europese regelgeving omtrent AEO (Authorised Economic Operator) dat door Douane&Accijnzen wordt geleid en sluit bovendien naadloos aan bij het 'Extended Gateway' concept van het VIL (Vlaams Instituut voor de Logistiek) ter versterking van de competitieve slagkracht van Vlaanderen.

Via slimme logistieke projecten zoals VeLP positioneert Vlaanderen zich duidelijk als een state-of-the-art gateway voor het aantrekken van bijkomende handelsstromen en activiteiten met toegevoegde waarde voor de industriële basis en de tewerkstelling. Tevens zal dit ICT platform, gebruik makend van de bestaande technologieën, communicatie tussen de diverse actoren vergemakkelijken met als beoogd eindresultaat de versnelling en versoepeling van logistieke processen en de verlaging van de totale logistieke kost. Last but not least zullen dergelijke slimme oplossingen resulteren in een ecologisch vriendelijke en duurzame logistiek. Heel waarschijnlijk het belangrijkste thema voor de volgende jaren !

Peter Hinssen: Impact van IT op de logistieke sector
Technologie als differentiërende factor in de logistiek
Opkomst van platformen en standaarden voor logistiek
Proactieve of reactieve houding ten opzichte van de (r)evolutie in de wereld van IT-logistiek

Noël Colpin: De douanehervorming: een meerjarig strategisch plan met oog voor technologie en partnership met het bedrijfsleven
Het werkterrein van de Douane wordt verdiept met safety- en security aspecten.en verbreed tot de ganse logistieke keten.
Deze nieuwe taken mogen evenwel niet ten koste gaan van een andere belangrijke taak van de Douane, met name van het faciliteren van de handel.
Deze ogenschijnlijke tegenstrijdigheid kan worden verzoend door een nauw partnerschap met de handel (AEO) en door de inzet van nieuwe technologie inzake ketentoezicht (RFID, satelliettoezicht).

Jan Vercammen Case: Egemin 'Materials Handling Automation'
Egemin is actief op het domein van de 'materials handling automation', oftewel de automatisering van interne logistieke processen. Het seminarie zoemt in op de mogelijkheden die kunnen ontstaan door een slimme koppeling van interne en externe logistiek. Daarbij komen de verschillende componenten aan bod die deze koppeling mogelijk maken. De spreker zal aantonen dat daarbij niet alleen (logistieke) bedrijven efficiënter gaan werken, maar ook maatschappelijke problemen zoals de fileproblematiek het hoofd geboden worden dankzij technologische oplossingen.

Johan Danneels: Case: Essensium 'Real Time Location System'
Essensium heeft een nieuw RTLS (Real Time Location System) ontwikkeld dat unieke specificaties heeft van precisie (<1m) en reikwijdte (>300m) en vermogenverbruik (>10jaar met dezelfde batterij). Deze technologie komt in 2 versies: een '2-way ranging gebaseerd op TOA (Time Of Arrival) en een goedkopere/compactere versie gebaseerd op TDOA (Time Difference Of Arrival). De eerste methode is nauwkeuriger en viseert de markt van Logistiek. De tweede methode is iets minder nauwkeurig maar veel compacter en goedkoper en viseert de markt van healthcare (dokter, verpleegster en patient tracking). Van beide markten waar Essensium zich op toelegt zullen voorbeelden aangehaald worden. De technologie is ontwikkeld in een meerjarenproject met sterke inbreng van de universiteiten van Gent, Brussel, Leuven en IMEC en werd gefinancierd door het IWT.

RFID, resultaten van het IMEC onderzoek: Paul Heremans (IMEC)
Goederen labelen met Radio-Frequency identificatie tags is de manier bij uitstek om deze door draadloze uitlezing op te volgen en te traceren. Er bestaat een waaier aan RFID tags, van zeer complexe tot relatief goedkope, in overeenstemming met de waarde van de te traceren goederen en de plaats van hun gebruik in de logistieke keten. De goedkoopste tags zijn passief (zonder batterij) en bestaan enkel uit een antenne en een transponder chip. In de huidige technologie zijn deze tags echter nog steeds te duur om op item-niveau toegepast te kunnen worden.

Op IMEC wordt onderzoek verricht op dunne-film transistor en circuit-technologieen die het mogelijk zullen maken om uiterst goedkope en mechanisch flexiebele transponder chips en tags te realizeren, bij uitstek geschikt om op item-level niveau toegepast te worden. Hiertoe worden flexiebele halfgeleiders gebruikt. Deze zijn goedkoop aan te brengen op grote plastic substraten, maar hebben als uitdaging dat hun performantie ver beneden deze van de klassieke halfgeleider silicium ligt. Hierdoor is het niet evident om de specificaties te halen die opgelegd worden voor Electronic Product Coding (EPC). Het IMEC onderzoek bestaat er dan ook in om ondanks de beperkte inherente performantie van het halfgeleidermateriaal toch transponderchips te maken met een behoorlijke performantie. In deze presentatie zullen we de status van dit onderzoek uiteenzetten.

Subscribe to our newsletter

Stay tuned and get our news in your inbox: subscribe here.

Keep me informed
Follow us