LEUVEN MINDGATE

Strategie: het proces en de objectieven


Datum:
- Sessie 1: Strategie: het proces en de objectieven
donderdag 19 maart 2009 (16u-19u)

Binnen deze cyclus worden in het voorjaar 2009 drie sessies georganiseerd rond het topic 'Strategisch denken: van start naar groei'. De onderwerpen die aan bod komen, variëren van het ontwikkelen van een duurzame strategie over de strategische noodzaak van waardecreatie en waardebehoud tot de analyse van groeistrategieën.

Sprekers
Prof. dr. Koenraad Debackere (Managing Director, K.U.Leuven R&D)
Case LMS International - Jan Leuridan (Executive VP en CTO)

Het ontwikkelen van een degelijke en duidelijke strategie als leidraad voor de komende jaren is een wezenlijk bestanddeel voor de evolutie van start-up tot bloeiende onderneming. In deze module behandelen we de ontwikkeling van een duurzame strategie voor groeibedrijven. Van cruciaal belang hierbij is het vinden van het juiste evenwicht tussen een duidelijke focus op kernactiviteiten enerzijds en het ontwikkelen van complementaire activiteiten, die uiteindelijk kunnen leiden tot veelbelovende nieuwe opportuniteiten, anderzijds. Behalve deze noodzaak voor 'strategische flexibiliteit' wordt er ook uitvoerig aandacht besteed aan het dynamische karakter van strategieformulering in een snel veranderende economische omgeving waarin een groeibedrijf zich per definitie bevindt.

- Sessie 2: De strategische noodzaak van waardecreatie en waardebehoud
donderdag 23 april 2009 (16u-19u)
- Sessie 3: Groei als onderdeel van de ondernemingsstrategie
donderdag 14 mei 2009 (16u-19u)

Locatie:
Innovatie- en Incubatiecentrum, Kapeldreef 60, 3001 LEUVEN (Heverlee)

Subscribe to our newsletter

Stay tuned and get our news in your inbox: subscribe here.

Keep me informed
Follow us