LEUVEN MINDGATE

De strategische noodzaak van waardecreatie en waardebehoud


Cyclus ' Management van innovatieve groeibedrijven' - Strategische denken: van start naar groei

Sprekers
Prof. dr. Paul Verdin - (Chair in Strategy and Organisation, Solvay Business School en Professor International Management and Strategy, K.U.Leuven)
Case Aristo Music - Benito Stans (CEO)

Een strategisch voordeel ontstaat door differentiatie, wat inhoudt dat ondernemingen op basis van hun strategische keuzes het verschil maken. Ultiem doel is echter dat dit verschil leidt tot een unieke marktpositie. Elke succesvolle strategie vereist dat we ons terdege de vraag stellen naar de fundamenten van waardecreatie voor klant en onderneming. Hoe zal de onderneming haar waardepropositie invullen, gelet op de producten en diensten die ze aanbiedt en rekening houdend met de omgevingscontext waarin dit aanbod ontstaat en tot stand komt? De hefbomen tot waardecreatie verdienen bijgevolg onze volle aandacht. Maar, waardecreatie alleen volstaat niet. De onderneming moet ook in staat zijn deze waarde te capteren en te behouden. Bijgevolg vereist elke strategische denkoefening een analyse van hoe we waarde creëren voor onze klanten en hoe we die waarde best kunnen capteren en verdedigen. Ondernemingen die daarin slagen, zullen in staat zijn duurzame concurrentievoordelen op te bouwen.

- Sessie 1: Strategie: het proces en de objectieven
donderdag 19 maart 2009 (16u-19u)
- Sessie 3: Groei als onderdeel van de ondernemingsstrategie
donderdag 14 mei 2009 (16u-19u)

Locatie:
Innovatie- en Incubatiecentrum, Kapeldreef 60, 3001 LEUVEN (Heverlee)

Subscribe to our newsletter

Stay tuned and get our news in your inbox: subscribe here.

Keep me informed
Follow us