LEUVEN MINDGATE

Deloitte Fiduciare: Innovatie - Bedrijven bouwen bruggen naar morgen


Op 19 januari 2009 sloten de Vlaamse regering en de Vlaamse sociale partners 'Pact 2020: Een nieuw toekomstpact voor Vlaanderen - 20 doelstellingen'.
Het Pact onderschrijft dat indien Vlaanderen haar huidige welvaartsniveau ook voor de volgende generaties wil bestendigen, zij als kenniseconomie volop zal moeten inzetten op innovatie en creativiteit.

Innovatie is in, maar uiteraard niet nieuw. Heel wat ondernemers en universiteiten zijn vandaag leiders in hun markten of competentiedomeinen omdat hun ondernemerschap sinds jaar en dag stoelt op innovatie en vernieuwing.

Onze vijf gastsprekers hebben een passie voor innovatie en komen toelichten hoe hun onderneming zich heeft weten te differentiëren dankzij creativiteit en
vernieuwing. Minister Patricia Ceysens licht het stimulus-beleid terzake van de Vlaamse overheid toe.
Dit event vindt plaats op donderdag 30 april 2009 in de hoofdzetel van Materialise NV, Technologielaan 15, 3001 Leuven.

De uiteenzetting wordt voorafgegaan dooreen rondleiding bij Materialise NV, waar u additioneel op kan inschrijven.

Agenda
16.00h - 17.15h bedrijfsbezoek en rondleiding bij Materialise (optioneel)
17.30h - 18.00h ontvangst met broodjesbuffet
18.00h - 19.30h Uiteenzetting gastsprekers
19.30h - 20.15h Panelgesprek met Minister Patricia Ceysens en de heren
Daniël Berckmans (Biorics), Bart Van der Schueren
(Materialise), Timo Koch (Outside Broadcast) en Martin Hinoul (KUL)
Moderator is dhr. Marc Van Gastel, Director Deloitte
Innovation Center of Excellence.
20.15h Receptie

Subscribe to our newsletter

Stay tuned and get our news in your inbox: subscribe here.

Keep me informed
Follow us