LEUVEN MINDGATE

Campuscafé: Ondernemen in tijden van crisis


Student Ondernemers Leuven (Let you idea growth into a business) en Leuven.Inc organiseren een Campuscafé met als sprekers:

- Jan Callewaert:
CEO Option
- Prof. Bart De Moor: Gewoon Hoogleraar en mede-oprichter van 3 spinoffs

Locatie: Auditorium MTC3 - Sint Michielsstraat 6 , 3000 Leuven

Programma:
Datum: woensdag 6 mei 2009
Aanvang:
20u
Locatie: Aula van het Maria Theresia College (MTC3)
Sint-Michielsstraat 6
3000 LEUVEN

- 19.30: Opening Aula
- 20.00: Aanvang Campuscafé met inleidend woordje.
- 20.10: 1e spreker: Jan Callewaert
- 20.40: 2e spreker: Bart De Moor
- 21.10: Vragenronde
- 21.50: Leuven.Inc
- 22.00: Dankwoordje door Student Ondernemers Leuven
- 22.10: Afsluiten met een drankje

Meer informatie: www.studentondernemersleuven.be

Student Ondernemers Leuven is een nieuwe vereniging, met als doel
ondernemerschap onder studenten te stimuleren. Concreet willen we dit
bereiken door onder andere het organiseren van debatavonden met
ondernemers om zo de studenten een eerste aanzet te geven om na te
denken over ondernemen.
Een tweede stap bestaat er dan in om hun ideeën beter te structureren in
de vorm van een businessplan wedstrijd die we mee organiseren in
samenwerking met VLAJO (Start Academy). Hierbij kan ook onderzocht
worden of ideeën in een echt waardecreërend bedrijf kunnen omgevormd
worden. Vervolgens zullen wij als Student Ondernemers hen ook verder
begeleiden bij de start en de oprichting van hun onderneming.

Bij onze eerste activiteit op 6 mei willen we ons vooral focussen op het
eerste aspect: Studenten een aanzet geven om te ondernemen.

Subscribe to our newsletter

Stay tuned and get our news in your inbox: subscribe here.

Keep me informed
Follow us