LEUVEN MINDGATE

Groei als onderdeel van de ondernemingsstrategie


Cyclus 'Management van innovatieve groeibedrijven - Strategisch denken: van start naar groei

Sprekers:

Prof. dr. Philippe Naert (voormalig decaan TiasNimbas Business School en huidig bestuurder UAMS)
Case Metris - Bart Van Coppenolle (CEO)

Stilstaan is achteruitgaan, wat natuurlijk ook geldt voor ondernemingen. Groei is dan ook een cruciaal gegeven voor elke ondernemer. Groei is uiteraard geen doel op zich, doch het is wel een potentiële hefboom tot waardecreatie en waardevermeerdering. Daarom is het belangrijk dat ondernemers hun strategische visie op groei ontwikkelen. Hoe groeien we best? Wat is gezonde groei? Wat is gevaarlijke groei? Wat zijn waardevolle groeistrate-gieën? Kortom, een reeks centrale en wezenlijke vragen die in elke strategische oefening best aan bod komen. Daarom staan we uitgebreid stil bij het fenomeen groei als onderdeel van de ondernemingsstrategie. Verschillende types groeistrategieën komen aan bod, de voornaamste groeihefbomen worden besproken en de manier waarop de onderneming tactisch met die groei moet en kan omgaan krijgt uitgebreid aandacht.

Data andere sessies:
- Sessie 1: Strategie: het proces en de objectieven
donderdag 19 maart 2009 (16u-19u)
- Sessie 2: De strategische noodzaak van waardecreatie en waardebehoud
donderdag 23 april 2009 (16u-19u)

Locatie:
Innovatie- en Incubatiecentrum, Kapeldreef 60, 3001 LEUVEN (Heverlee)

Subscribe to our newsletter

Stay tuned and get our news in your inbox: subscribe here.

Keep me informed
Follow us