LEUVEN MINDGATE

Agile softwareprocessen en -technieken in de praktijk


Software is alom tegenwoordig in vele technologische producten of diensten. Het opzetten van het juiste software ontwikkelingsproces is dan ook cruciaal.

In deze themasessie wenst Leuven.Inc daarom samen met Agile Team in te gaan op succesvolle software ontwikkelingsprocessen en meer bepaald nader in te zoemen op hedendaagse agile softwaremethoden en -praktijken.

De term agile duidt een generatie van nieuwe software development methodieken aan die zich kenmerkt door een nauwe samenwerking tussen business en IT, korte iteraties en het kunnen omgaan met veranderingen in projecten. De bedoeling van deze themasessie is te bekijken welke voordelen agile software development biedt, hoe deze kunnen bereikt worden en wat de best practices in agile development zijn.

In het eerste deel van deze sessie gaat Agile Team dieper in op:
- de organisatie van software teams in iteraties
- requirements management, plannen en opvolgen van releases en/of projecten
- agile software praktijken (test driven development, pair programming, continuous integration,...) en ICT architectuur

In een tweede deel wordt toegelicht hoe u deze processen en technieken in de praktijk kan toepassen.
Zo leert u als deelnemer hoe en wanneer deze technieken kunnen gebruikt worden en wat de randvoorwaarden en mogelijke valkuilen zijn.
Door middel van 2 cases worden praktijkervaringen gedeeld.

Doelgroep:
Deze themasessie richt zich tot alle teamleden en managers die betrokken zijn bij de organisatie van het software development proces en zo effectief mogelijk willen worden en blijven: IT managers, project managers, software architecten, software designers en developers, testers,.

Enkele praktische aspecten
Datum: maandag 8 juni 2009 (15u50-18u10)
Locatie: Innovatie-en Incubatiecentrum, Kapeldreef 60, 3001 Leuven (Heverlee)

Programma
- 15u20: Ontvangst deelnemers
- 15u50: Verwelkoming door Leuven.Inc
- 16u00: Agile softwareprocessen en -praktijken: opzet, ervaringen en succesfactoren
Johan Platteau, Senior Consultant, Agile Team
- 16u45: Pauze
- 17u00: Case 1 - Gedistribueerde scrum: agile softwaremethoden voor ontwikkelteams die samenwerken over meerdere locaties en continenten
Chris Van Loock, Process Manager, Scia Group nv
- 17u25: Case 2 - Introductie van agile development principes in een bestaand framework, een iteratieve benadering
Thomas Moens, Software Development Manager, Materialise
- 17u50: Vraag en antwoord
- 18u10: Afsluiting met een hapje en een drankje

Abstract:
Chris Van Loock: Gedistribueerde Scrum.

Agile softwaremethoden zoals Scrum, zijn 'best practices' voor kleine centraal- gelokaliseerde ontwikkelteams. Nemetschek SCIA heeft de uitdaging aangegaan om SCRUM toe te passen voor hun ontwikkelteams die samenwerken over meerdere locaties en continenten. De ervaringen
betreffende de implementatie en organisatie van deze gedistribueerde Scrum worden toegelicht. De successen en de obstakels worden besproken.

Thomas Moens:'Incrementally Integrating Agile Principles'

'Materialise has been developing software products for more than 15 years. Because a lot of our products depend on a 15 year old code base, we face a situation with a lot of legacy code without unit tests, a lot of manual testing and typically long stabilization phases.
Inside the framework of the existing project management processes and the quality system, agile principles are gradually being introduced with the value statements from the agile manifesto as a starting point.'

Subscribe to our newsletter

Stay tuned and get our news in your inbox: subscribe here.

Keep me informed
Follow us