LEUVEN MINDGATE

Visionair seminarie: Water: op zoek naar een nieuwe balans


Graag brengen wij u op de hoogte van een Visionair Seminarie op dinsdag 16 juni 2009, in samenwerking met IMEC, rond het thema 'waterbeheer' in al zijn facetten en de gebruikte technologieën hierbij.

Water is een strategisch en publiek goed. En het dreigt snel schaars te worden. Niet alleen in ontwikkelingslanden, maar wereldwijd. Klimaatverandering en globalisering vergroten deze dreiging alleen maar. Heeft de publieke sector, als hoeder van water, dan gefaald? En zou er misschien een grotere rol zijn weggelegd voor de private sector?

Het doel van dit seminarie is voornamelijk de waterproblematiek bekijken vanuit thema's zoals ontzilting, verhoging van zoet wateraanbod, nieuwe waterzuiveringstechnieken e.d. We trachten aan de hand van lopende onderzoekstopics en succesvolle industriële verhalen meer duiding en visie te geven omtrent de gestelde vragen.

Enkele praktische aspecten
Datum: dinsdag 16 juni 2009
Locatie: IMEC auditorium, Kapeldreef 75, 3001 Leuven (Heverlee)

Programma
- 16u30: Ontvangst deelnemers
- 17u00: Verwelkoming en introductie door Leuven.Inc
- 17u15: Water: op zoek naar een nieuwe balans.
René Noppeney Divisiedirecteur Water - Royal Haskoning; Voorzitter exportplatform Netherlands Water Partnership
- 17u45: Water en klimaat: uitdagingen voor de (nabije) toekomst
Dr. Philippe Van Cappellen (Professor Utrecht University & Georgia Institute of Technology)
- 18u15: pauze met broodjes
- 18u45: Nieuwe waterzuiveringstechnieken: waar kan membraantechnologie helpen?
Dr. Ivo Vankelecom (Professor K.U.Leuven Centrum voor Oppervlaktechemie en Katalyse)
- 19u15: Case: l'Histoire d'O.van WATERLEAU
Luc Vriens, CEO WATERLEAU
- 19u45: Vraag en antwoord
- 20u00: Afsluitende receptie

De uiteenzettingen worden gehouden in het Nederlands.

Abstracts:
René Noppeney
,Divisiedirecteur Water van Royal Haskoning
'Water: op zoek naar een nieuwe balans'

Water is een strategisch en publiek goed. En het dreigt snel schaars te worden. Niet alleen in ontwikkelingslanden, maar wereldwijd. Klimaatverandering en globalisering vergroten deze dreiging alleen maar. Heeft de publieke sector, als hoeder van water, dan gefaald? En zou er misschien een grotere rol zijn weggelegd voor de private sector? René Noppeney verkent in zijn presentatie de mogelijkheden en laat oplossingsrichtingen zien, op institutioneel, technisch én economisch vlak.


Dr. Ivo Vankelecom (Professor K.U.Leuven Centrum voor Oppervlaktechemie en Katalyse)
Nieuwe waterzuiveringstechnieken: waar kan membraantechnologie helpen?

De toepassing van membraantechnologie in waterzuivering heeft zich de voorbije jaren in versneld tempo doorgezet. Deels door een verstrengde wetgeving en grotere noden, maar zeker ook omwille van de intrinsieke sterkten van de technologie zelf. Membraantechnologie is immers een energie- en milieuvriendelijke techniek, die modulair opgebouwd kan wordenen ook vlot geïntegreerd kan worden in bestaande processen om zo tot hybride systemen te komen. Bovenal zijn echter ook de performanties van de nieuwste membranen een stuk beter geworden dan voorheen, waardoor investeringskosten dalen (minder membraanoppervlakte vereist om een gegeven stroom te behandelen). Door de toenemende vraag naar membranen zijn ondertussen ook de productiekosten gedaald waardoor de membraanprijs ook steeds competitiever geworden is.

In deze voordracht zal vooral aandacht besteed worden aan de technologische aspecten van membraantechnologie in waterbehandeling: welke ontwikkelingen kunnen verwacht worden, waar zitten de noden, waar de opportuniteiten? Zowel membraanbioreactoren, omgekeerde osmose als nanofiltratie zullen hierbij aan bod komen.

Dr. Philippe Van Cappellen (Professor, Georgia Institute of Technology and Utrecht University)

Ongoing climate change will dramatically impact freshwater resources and their management in the foreseeable future. In this presentation, I will review (1) the link between global warming and large-scale changes in the hydrological cycle, (2) the related increased risks of droughts and flooding events, as well as the anticipated effects on water quality, water supply systems and health, and (3) the adaptation and mitigation options available to cope with future water stress.

Luc Vriens, CEO Waterleau
L'Histoire d'O ... van WATERLEAU

WATERLEAU employs today over 225 environmental engineers and specialists and has a turnover well beyond 50 million Eur (2008). It has developed an extensive network of local companies and representative offices, from Beijing to Riyadh, from Mumbai to Cairo.
WATERLEAU was created in 2000 and grew to become a Group with worldwide operations and ambitions, offering wide range of solutions in the field of water, wastewater, sludge, air solid waste treatment and waste-to-energy.
Over the years, WATERLEAU has developed strong relationships with multinationals. This gave a strong impetus to its geographic expansion. The preferred approach is to establish a joint venture with a strong local partner. Whereas the latter provides its knowledge of the local market and its own expertise, WATERLEAU brings its technologies and references to the Joint Venture.
One of the reasons of its success is that WATELEAU is a true solution provider, integrating, combining, optimizing . existing competences. In addition, continuous feedback from projects leads to innovation and improved performance.
Due to the water shortages, more and more projects are using membrane technologies in order to reuse the treated water.

Subscribe to our newsletter

Stay tuned and get our news in your inbox: subscribe here.

Keep me informed
Follow us