LEUVEN MINDGATE

Brown Bag Lunch De trend naar een individualisering van HRM: Positieve en negatieve effecten op werknemers


Het thema:

Binnen HRM is er steeds meer aandacht voor het individu en de individualisering van HR praktijken. Deze individualisering leidt er uiteindelijk toe dat HR praktijken verschillend worden geïmplementeerd binnen dezelfde organisatie naargelang de individuele talenten, interesses, behoeften, prestaties… van werknemers. Dit fenomeen wordt ‘HR differentiatie’ genoemd.

In de literatuur wordt dit vaak als zeer positief beschouwd vanuit organisatieperspectief, onder andere omdat het organisaties kan helpen om waardevolle werknemers aan trekken, te motiveren en te binden aan de organisatie.

Er is echter weinig onderzoek dat ingaat op de concrete impact van HR differentiatie op individuele werknemers, zowel positief als negatief. HR differentiatie creëert immers verschillen tussen werknemers wat zowel positieve als negatieve reacties kan uitlokken.

In dit seminarie worden een aantal resultaten voorgelegd uit het doctoraatsonderzoek van Elise Marescaux en wordt u uitgenodigd voor discussie en om uw praktijkervaringen te delen.

Praktisch:

Datum: donderdag 12 december 2013 van 12u00 tot 14u00
Plaats: Leuven.Inc, Innovatie & Incubatiecentrum, Kapeldreef 60, 3001 Heverlee

Inschrijven:

Vóór 5 december 2013 via de website www.ekonomika-alumni.be. De inschrijvingen zijn beperkt tot 20 deelnemers.

  • 10 euro voor leden Ekonomika en Leuven.Inc
  • 15 euro voor niet-leden

Betaling op rekeningnummer 735-0147174-13 van Ekonomika Permanente Vorming, met vermelding “BBL”.  

Meer info?

Secretariaat Ekonomika Alumni: Katrien Wauters, katrien.wauters@kuleuven.be  of 016 32 66 99

De Brown Bag Lunches zijn een initiatief van Ekonomika Permanente Vorming - Vakgroep Human Resources

Deze Brown Bag Lunch is een organisatie van Ekonomika Alumni KU Leuven en Leuven.Inc.

De reeks 'Brown Bag Lunches' is een concept uit Silicon Valley, waarbij maximum 20 aanwezigen tijdens een middaglunch met een specialist praten.

De onderwerpen zijn gebaseerd op actuele doctoraats- en onderzoeksprojecten aan de faculteit Ekonomie van de KU Leuven, wat bedrijven de kans biedt om op de hoogte te blijven van marktgericht en fundamenteel universitair onderzoek.

Subscribe to our newsletter

Stay tuned and get our news in your inbox: subscribe here.

Keep me informed
Follow us