LEUVEN MINDGATE

Intelligent testen van slijtage doorheen het procesontwerp en het productieproces


De aanhoudende vraag naar hogere kwaliteitseisen aan producten, machines en instrumenten heeft de afgelopen jaren geleid tot een sterke ontwikkeling op het gebied van hoogwaardige materialen. De grenzen met betrekking tot slijtvastheid, de minimale wrijving, de fabricage nauwkeurigheid, de mechanische en thermische belastbaarheid en vele andere technische prestatiegrenzen zijn hierdoor steeds verder opgeschoven.

Een geschikte teststrategie wordt hierdoor uiterst belangrijk binnen elk procesontwerp en productieproces. Het optimaliseren van de levensduur en de prestaties van uw eindproduct kan u als bedrijf immers veel tijd en geld besparen. Het is niet mogelijk alle combinaties van materiaalkeuze, gebruiksomstandigheden, ontwerpvarianten, deklagen, warmtebehandeling, energieverbruik, belastbaarheid, smering, wrijving, geluid, nauwkeurige positionering,...te gaan uittesten op eindproducten in de hoop een optimum te vinden. Dit zou veel te lang duren en teveel kosten. Daarom is het wenselijk om op laboratoriumschaal snellere en goedkopere testprogramma's uit te voeren om materiaalselectie en parameterstudie te versnellen.

Tribologie omvat de interdisciplinaire wetenschap en engineering met betrekking tot wrijving - de oorzaak van slijtage-, slijtage zelf, en smering gericht op het voorkomen van slijtage. Tribologie vindt zijn toepassing binnen voor de hand liggende domeinen zoals motorsmering, machinesmering, over consumentengoederen zoals huishoudapparatuur of schoenzolen tot biologische/biomedische sectoren zoals implantaten of biosensors. Het is een enorm breed domein, met inbreng van mechanisch ingenieurs (ontwerp), materiaalkundigen, fysici, chemisten, ..

Een 'triboloog' wordt vaak pas in een laat stadium van productontwikkeling ingeschakeld, wanneer blijkt dat er onverwachte problemen opduiken die met wrijving en slijtage verband houden. Nochtans zou de ervaring van een triboloog - of in het algemeen van een kenniscentrum - beter al van bij de aanvang van een ontwikkeling worden ingeschakeld, om achteraf veel tijd en geld te kunnen besparen.
Tijdens deze namiddag hoort u onder meer ook een pleidooi voor het vroegtijdig benutten van de kennis en expertise die op dit vlak in Vlaanderen aanwezig is.

Als afsluiting van de themasessie wordt de mogelijkheid geboden om het laboratorium van Falex Tribology 'in actie' te zien. Falex Tribology vertaalt de praktijknoden naar laboratorium simulaties en voert deze uit met eigen machines. Hierdoor kan snel en kostefficiënt belangrijke informatie aan de klanten aangereikt worden, waardoor zij hun ontwerp of optimalisatieproces kunnen verbeteren.

Doelgroep:
Onderzoeksverantwoordelijken, ontwerpers en ontwikkelaars, onderhoudsverantwoordelijken, geconfronteerd met tribologische problemen

Enkele praktische aspecten
Datum: donderdag 17 september 2009 (16u00-18u00)
Locatie: Falex Tribology, Wingepark 23B, 3110 Rotselaar

Programma
- 15u30: Ontvangst deelnemers
- 16u00: Verwelkoming door Leuven.Inc
- 16u10: Testen: wanneer en hoe?
Marc Bollen, Adviseur Business Development en Innovatie, Sirris
- 16u40: Tribologische inschatting van levensduur en betrouwbaarheid: een gestructureerde aanpak
Dirk Drees, CEO, Falex Tribology
- 17u15: Demo en cases
- 17u45: Vraag en antwoord
- 18u00: Afsluiting met een hapje en een drankje

Subscribe to our newsletter

Stay tuned and get our news in your inbox: subscribe here.

Keep me informed
Follow us