LEUVEN MINDGATE

Vrijdag VIS-dag: Meting van milieustressoren (geluid en fijn stof)


Vrijdag Visdag is een initiatief van Innovatiecentrum Vlaams Brabant ondersteund door Leuven.Inc

Kennis is macht... en met de huidige crisis misschien zelfs nog meer dan ooit!
Met Vrijdag Visdag laten we u proeven van de meest recente, en voor uw bedrijf relevante, ontwikkelingen en onderzoeksresultaten die geboekt
worden door kenniscentra en onderzoeksinstellingen in Vlaanderen.
Elke laatste vrijdag van de maand zetten wij een actueel thema op het menu, geserveerd door een kenniscentrum of onderzoeksinstelling uit het
Vlaams Innovatie Netwerk (VIN)...

Onze suggestie voor vrijdag 25 september 2009:

Meting van milieustressoren (geluid en fijn stof)

Zowel bij de bevolking als bij de overheid groeit de bezorgdheid omtrent de sterke impact van bepaalde milieustressoren op de levenskwaliteit en gezondheid in Vlaanderen. Gedetailleerde metingen van oa. geluidsoverlast en fijn stof zijn dan ook van essentieel belang voor het uitstippelen van een gericht beleid hieromtrent. In deze sessie worden volgende monitoringsystemen nader
omschreven:

- EUTERPE SOFTWARE
Het softwarepakket (ontwikkeld aan maakt van je computer een
professionele geluidsniveaumeter. Naast een aanzienlijk prijsvoordeel (tov. traditionele geluidsniveaumeters) biedt EUTERPE een
flexibel timersysteem, dat toelaat metingen uit te voeren op specifieke tijdstippen (bv tijdens kantooruren, op weekdagen enz...).
Ook bestaat de mogelijkheid om data over te nemen van bv. een weerstation. Zo kan de gebruiker tijdens de metingen rekening
houden met oa. windrichting en windkracht om tot meer correcte resultaten te komen. Door zijn flexibiliteit wordt Euterpe nu ook
ingezet in netwerkopstellingen waarbij de data realtime beschikbaar zijn via het web.

- IDEA-PROJECT
Het focust in hoofdzaak op milieustressoren met een lokaal karakter, zoals (ultra)fijn stof en omgevingslawaai.
IDEA is een SBO-project (Strategisch Basis Onderzoek) gefinancierd door het IWT en met als partners: Universiteit Gent, VITO,
Erasmushogeschool Brussel en Verhaert.
Een belangrijke doelstelling van het IDEA-project is de ontwikkeling van een meetnetwerk met intelligente, minder performante
(dus veel goedkopere) sensoren met echter een beperkt kwaliteitsverlies van de verkregen data. De stijgende bandbreedte en de
bedekkingsgraad van computernetwerken laten toe om met behulp van zo'n meetnetwerk uitgebreide analyse uit te voeren,
zoals bv bronherkenning of het creëren van betrouwbare alarmen.


Programma:
Locatie: Innovatiecentrum Vlaams-Brabant - Philipssite 5 - 3001 Leuven (routeplan volgt na inschrijving)

Inschrijving:
12u00 Ontvangst met lichte (vis)lunch
12u30 Welkomstwoord door Innovatiecentrum Vlaams-Brabant
12u35 EUTERPE SOFTWARE: Prof. dr. ir. Abdellah Touhafi (Erasmushogeschool Brussel - Vrije Universiteit Brussel)
12u55 IDEA-PROJECT: Prof. dr. ir. Dick Botteldooren (Universiteit Gent)
13u15 Vragen

Subscribe to our newsletter

Stay tuned and get our news in your inbox: subscribe here.

Keep me informed
Follow us