LEUVEN MINDGATE

Themasessie - Fiscale Stimuli inzake Onderzoek & Ontwikkeling


In deze themasessie wenst Leuven.Inc samen met sprekers van Linklaters en Deloitte in te gaan op een aantal fiscale stimuli die de Belgische regering ingevoerd heeft met betrekking tot O&O.

Zo zal de belastingsaftrek voor octrooi-inkomsten, ingevoerd door de Programmawet van 27 april 2007, aan bod komen. Deze belastingsaftrek laat bedrijven toe om 80% van hun inkomsten uit octrooien af te trekken van de belastbare basis. Op deze manier wenst de regering technologische innovatie aan te moedigen. De maatregel stimuleert ondernemingen om octrooien zelf te ontwikkelen of van derden te verwerven en om deze octrooien vervolgens vanuit België te exploiteren. (zie ook Fiscoloog 1067 van 18 april 2007).

Een toelichting op deze revolutionaire maatregel wordt gegeven door sprekers van Linklaters, firma die tevens aan de basis ligt van deze wetgeving.

De deelnemers worden verder door sprekers van Deloitte ook wegwijs gemaakt in een aantal andere fiscale stimuli inzake O&O en taxplanning opportuniteiten:
- De keuze tussen de investeringsaftrek dan wel het belastingkrediet voor investeringen in onderzoek en ontwikkeling en welk van beide het meest voordelig is;
- Toelichting inzake een mogelijk voorafgaandelijk fiscaal akkoord rond vrijstelling van excessieve boekhoudkundige winsten afkomstig van immateriële vaste activa;
- Optimalisatie van de notionele intrestaftrek;
- Vrijstelling van bedrijfsvoorheffing voor O&O
- Toelichting inzake internationale mobiliteit van onderzoekers (expat belastingregime, split payroll, etc.);
- Combinatie van belastingsaftrek voor octrooi-inkomsten met andere fiscale stimuli;
- Vergelijkend overzicht van fiscale stimuli inzake O&O in andere Europese landen, gebruikt voor planning inzake O&O en IP.

Enkele praktische aspecten
Datum: dinsdag 29 september 2009 (15u50-18u30)
Locatie:
Innovatie-en Incubatiecentrum, Kapeldreef 60, 3001 Leuven (Heverlee)

Programma
- 15u20: Ontvangst deelnemers
- 15u50: Verwelkoming door Leuven.Inc
- 16u00: De belastingsaftrek voor octrooi-inkomsten en de toepassing ervan

Philippe Rens, Managing Associate, tax department, Linklaters en
Pieter Van Den Broecke, Counsel IP, Linklaters

- 16u50: Vraag en antwoord
- 17u00: Pauze
- 17u15: Andere fiscale stimuli inzake O&O en taxplanning opportuniteiten
> Belastingkrediet <> investeringsaftrek voor investeringen in O&O
> Excess accounting profits ruling
> Notionele intrestaftrek
> Vrijstelling bedrijfsvoorheffing voor O&O
> Internationale mobiliteit van onderzoekers
> Combinatie belastingsaftrek octrooi-inkomsten met andere fiscale stimuli.
> Vergelijkend overzicht van fiscale stimuli inzake O&O in andere Europese landen, gebruikt voor planning inzake O&O en IP.

Wim Eynatten, Partner, Deloitte Belastingsconsulenten - Corporate International Tax
Caroline Zelderloo, Manager Deloitte Belastingconsulenten - Global Employer Services


- 18u15: Vraag en antwoord

Subscribe to our newsletter

Stay tuned and get our news in your inbox: subscribe here.

Keep me informed
Follow us