LEUVEN MINDGATE

Manufacturing Cyclus - Thema 3: De Digitale Fabriek


In de Fabriek van de Toekomst zal het ontwerp van producten en processen volledig digitaal verlopen. Daarnaast  zullen ook de operationele processen verder gedigitaliseerd worden en zal de impact van verschillende mogelijke beslissingen op voorhand, via doorgedreven simulaties en analyses, kunnen worden ingeschat.
 
In dit boeiend symposium brengen volgende sprekers een bijdrage: 
 
  • Wilfried Verachtert, IMEC, brengt een overzicht van de trends en evoluties, van de mogelijkheden maar ook de uitdagingen die samenhangen met de Digitale Fabriek.
  •  
  • Eric Snoeckx, Janssen Pharmaceutica, licht toe hoe binnen een wereldbedrijf, complexe en verspreide informatie tot kennis wordt verwerkt in en voor een productieomgeving.
  •  
  • Raf Jans, ASF Plastics, brengt het wervend verhaal van een KMO-bedrijf dat erin slaagt met een nieuw businessmodel én in samenwerking met een technologiebedrijf, productie in Vlaanderen te houden.
  •  
  • Thomas Dhollander, D square, geeft ons inzage in wat vandaag mogelijk is op vlak van data verzameling en data integratie om productieprocessen te sturen en de performantie te verhogen.
  •  
  • Piet Watté, Philips, geeft een lezing over meting en analyse tijdens productontwikkeling en tijdens manufacturing processen, als middel tot kwaliteitsverbetering.
 
Tijdens het tweede deel - de workshop - wordt de thematiek op basis van de geleverde input door de aanwezigen besproken en geëvalueerd. Wat is zinvol voor mijn bedrijf? Wat zijn mogelijke weerstanden/tekorten (technisch, competenties, financieel, infrastructuur, ...)? Wat zijn mogelijke ontwikkeltrajecten? Welke rol kan OMC hierin spelen?
 
Inschrijven via http://www.spk.be/activiteiten/manufacturing-cyclus-thema-3-de-digitale-fabriek

Subscribe to our newsletter

Stay tuned and get our news in your inbox: subscribe here.

Keep me informed
Follow us