LEUVEN MINDGATE

Producten/diensten positioneren vanuit een businessmodel aanpak


Cyclus 'Management van innovatieve groeibedrijven' - Businessmodel innovatie: strategie tot duurzaam succes

Binnen deze cyclus worden in het najaar 2009 drie sessies georganiseerd.
De onderwerpen die aan bod komen, variëren van de strategische visie op het innoveren van uw businessmodel(sessie 1) over het positioneren van producten en diensten vanuit een businessmodel aanpak (sessie 2) en het klaarmaken van de organisatie voor businessmodel innovatie (sessie 3)

Datum:
Sessie 2:
Producten en diensten positioneren vanuit een businessmodel aanpak - donderdag 12 november 2009 (16u-19u)

Sprekers
- Prof. dr. Kurt Verweire (Vlerick Leuven Gent Management School)
- Case Lannoo - Matthias Lannoo (CEO)

Producten en diensten zijn belangrijke bouwstenen van elk businessmodel. Maar er is meer dan dat. Het geheel van producten en diensten is immers liefst meer waard dan de som der delen. Daarmee wordt bedoeld dat we moeten nagaan op welke manier het markt- en opbrengstenmodel dat rond die producten en diensten wordt ontwikkeld, de onderneming in staat stelt om een duurzaam waardevoordeel op te bouwen. Immers, afhankelijk van positionering, prijszetting, opbouw van de waardepropositie, kan een op zich attractieve dienst of product, meer of minder waardecreatie opleveren voor de onderneming. Het is deze geïntegreerde benadering die eigen is aan succesvolle businessmodellen. In deze sessie gaan we dan ook op zoek naar de hefbomen waarover de onderneming beschikt om producten en diensten te ontwikkelen en aan te bieden vanuit een geïntegreerde businessmodel aanpak.

Subscribe to our newsletter

Stay tuned and get our news in your inbox: subscribe here.

Keep me informed
Follow us