LEUVEN MINDGATE

VILv-forumavond: De maakbare mens


Graag brengen wij u op de hoogte van de volgende forumavond, een organisatie van VILv (afgestudeerde ir. Leuven, KVIV en Leuven.Inc

Waar in de vorige eeuw cyborgs een verre toekomst leken, vinden bionische implantaten die verloren of verstoorde lichaamsfuncties herstellen, steeds meer ingang. Gekende voorbeelden zijn cochleaire implantaten, neurostimulatie, insulinepompen, retina-implantaten, ...

Op deze forumavond worden jullie geïnformeerd over het huidig wetenschappelijk onderzoek en het onderzoek vanuit de K.U.Leuven/spin-offs met focus op neuro-implantaten en botvervangende materialen.

Na het debat kan er nog worden bijgepraat bij een receptie.

Sprekers
- prof. dr. ir. Jos Vander Sloten, K.U.Leuven: Huidig wetenschappelijk onderzoek en onderzoek vanuit de K.U.Leuven/spin-offs
- dr. Ignace Samson, U.Z.Leuven: (Biologische)? Reconstructiemogelijkheden na tumorresectie van het skelet
- dr. ir. Wolfgang Eberle, IMEC: Technologie en interactie technologie-cellen/weefsel/lichaam, de interactie tussen de hersenen/zenuwen en implantaten (neuroprosthetics, deep brain implants)
- ir. Carl Van Himbeeck, Cochlear: Hoorimplantaten illustreren hoe we intappen op de wereld van de zintuigen. Een visie over de aktieve implantaten van morgen.

Enkele praktische aspecten
Datum: dinsdag 17 november 2009 (19u30-21u30)
Locatie: Auditorium van het Thermotechnisch Instituut, Kasteelpark Arenberg 41, 3001 Heverlee
Parking: Departement Werktuigkunde, Celestijnenlaan 300A, Heverlee (2 minuten wandelafstand van Thermotechnisch Instituut)

Programma
De ontvangst van de deelnemers plannen we vanaf 18u45 (broodjes zijn voorzien). Afsluiting met een drankje en mogelijkheid tot netwerking


ABSTRACT
Huidig wetenschappelijk onderzoek en onderzoek vanuit de K.U.Leuven/spin-offs
Prof. Dr. Ir. Jos Vander Sloten, Katholieke Universiteit Leuven, Afdeling Biomechanica

Het eeuwige leven is ons niet gegeven. Onderdelen van ons lichaam zijn onderhevig aan slijtage (maar niet altijd in de mechanische zin van het woord) of falen plots op één of andere wijze. De geneeskunde heeft steeds getracht daar naar best vermogen mee om te gaan en stelt oplossingen voor die de levenskwaliteit zo goed mogelijk terug herstellen. Samenwerking met biomedische ingenieurs wordt hoe langer hoe meer essentieel om duurzame oplossingen te bedenken.
Historisch gezien bestonden de eerste oplossingen om om te gaan met falende weefsels of organen uit het chirurgisch verwijderen van het weefsel of orgaan uit het lichaam. De rest van het lichaam neemt de functie van het verwijderde element zo goed mogelijk over. De flexibiliteit en aanpasbaarheid die eigen is aan ons lichaam maakt dat wij inderdaad vrij goed overweg kunnen met enkele ontbrekende onderdelen, doordat andere organen of weefsels kunnen compenseren voor dit gemis.
De volgende stap in de ontwikkeling van therapieën voor falende organen en weefsels was het vervangen hiervan door artificiële materialen. Typische voorbeelden hiervan zijn heupprothesen en knieprothesen, gehoorimplantaten of implantaten voor hersenstimulatie, een kunstnier of een kunsthart. De gebruikte materialen zijn biocompatiebel, of integreren zich zelfs met het lichaam. Ontwerp en productie van deze implantaten op een manier die hen optimaal aangepast maakt aan het patiënt-specifieke lichaam dat dit implantaat moet ontvangen, is thans de uitdaging en onderwerp van veel onderzoek.
De meest recente ontwikkelingen gaan uit van het regereneren van het weefsel dat verloren is gegaan. Tissue engineering is de naam die aan deze technologie gehecht wordt. Hier speelt de interdisciplinariteit tussen geneeskundige wetenschappen en ingenieurswetenschappen de eerste viool. Het oogsten van cellen uit het lichaam van een patiënt, het inzaaien van deze cellen op een draagstructuur en het kweken van deze cellen tot zij een functioneel weefsel of zelfs een functioneel orgaan vormen, kan slechts door een innige samenwerking tussen artsen, wetenschappers en ingenieurs.
Het maken van een mens - of zelfs van onderdelen ervan - is een uitdaging die de wetenschappers nog verschillende decennia zal bezig houden. De complexiteit ervan is zo astronomisch, dat het de ingenieur alleen maar met ontzag achterlaat voor het ontwerp en de werking van de menselijke 'machine'. Biomedische technologie - gerealiseerd door synergie tussen arts en ingenieur - laat toe organen en weefsels te vervangen op kortere en langere termijn, met een herstel van de levenskwaliteit van de patiënt tot gevolg, maar ook met als gevolg opportuniteiten voor onze kennisinstellingen en onze industrie.

Subscribe to our newsletter

Stay tuned and get our news in your inbox: subscribe here.

Keep me informed
Follow us