LEUVEN MINDGATE

De organisatie klaarmaken voor businessmodel innovatie


Cyclus 'Management van innovatieve groeibedrijven' - Businessmodel innovatie: strategie tot duurzaam succes

Binnen deze cyclus worden in het najaar 2009 drie sessies georganiseerd.
De onderwerpen die aan bod komen, variëren van de strategische visie op het innoveren van uw businessmodel (sessie 1) over het positioneren van producten en diensten vanuit een businessmodel aanpak (sessie 2) en het klaarmaken van de organisatie voor businessmodel innovatie (sessie 3)

Datum:
Sessie 3:
De organisatie klaarmaken voor businessmodel innovatie - dinsdag 8 december 2009 (16u-19u)

Sprekers:
- Prof. dr. Henk W. Volberda (Rotterdam School of Management, Erasmus University)
- Case LMS International - Katrien Wyckaert (Director Simulation Solutions)

Businessmodel innovatie vereist het uitdenken en invoeren van nieuwe en aangepaste organisatievormen en processen, waarbij decentralisatie, autonomie en reconfiguratie centraal staan. Interne organisatieprocessen dienen vaak herdacht en herbekeken in functie van het innovatieve businessmodel. Meer nog, het aanpassen van organisatieprocessen kan op zich leiden tot businessmodel innovatie. Welke managementconcepten en -processen bieden antwoorden op deze nieuwe uitdagingen? Hoe dienen bedrijven hun structuur en processen af te stemmen op de transformatie die hun businessmodel ondergaat? Hoe worden duurzame leidersposities uitgebouwd? Deze vragen krijgen een antwoord op basis van de meest recente managementinzichten terzake.

Locatie:
Innovatie- en Incubatiecentrum, Kapeldreef 60, 3001 LEUVEN (Heverlee)

Subscribe to our newsletter

Stay tuned and get our news in your inbox: subscribe here.

Keep me informed
Follow us