LEUVEN MINDGATE

VILv-Forumavond: 'Auto en verkeer in de toekomst


Graag brengen wij u op de hoogte van deze forumavond, een organisatie van VILv (afgestudeerde ir. Leuven) samen met Leuven.Inc.

Sprekers:
- Nick Cohn
(Tom Tom)
- Gijs Moors (Afdelingshoofd Wegen en Verkeer Limburg, MOW Vlaanderen)
- Peter Van der Perre (Managing Director ITS Belgium)

Moderator: Gert Sablon (Product Manager ICOS)

Toenemende verkeersstromen roepen om aanpassing van infrastructuren, een aanpak die vaak op korte termijn al verbetering kan laten zien. Denk maar aan grote projecten als de ring rond Antwerpen en het verkeersknooppunt Lummen; er zijn ook kleinere ingrepen die verkeersdoorstroming kunnen verbeteren zoals het inrichten van zogenaamde turborotondes.

Een volgende mogelijke stap is het verhogen van de 'throughput' van de bestaande infrastructuur door middel van de ICT-technologie. 'Intelligente weg' slaat op de vele mogelijkheden die vandaag al bestaan zoals de elektronische verkeersgeleiding in functie van de drukte, weersomstandigheden, ongevallen, . zowel voor het regelen van de snelheid als voor het suggereren van alternatieve routes. Maar de toekomst biedt nog meer mogelijkheden, vooral dan in combinatie met intelligentie die in de voertuigen kan ingebouwd worden. Misschien moeten we ooit wel onze plaats op de weg vooraf 'reserveren' met als positief gevolg een absolute zekerheid over de reistijd voor het vooraf gereserveerde traject.

Onze auto's . mogen evenmin buiten beschouwing gelaten worden. De volgende logische vraag is uiteraard: wat kan daar nog verbeterd worden. Ook hier willen we een overzicht brengen van een aantal verbeteringen en 'snufjes' die al ergens toegepast zijn, om een overzicht te verwerven van wat de verdere toekomst nog zou kunnen brengen.

Praktische informatie:
- Vanaf 19u00: ontvangst deelnemers met een broodje
- Omstreeks 21u30: afsluiting met een drankje en mogelijkheid tot netwerking

Datum: dinsdag 19 februari 2008 (19u00-21u30)
Locatie: Auditorium van het Arenbergkasteel, Kasteelpark Arenberg 1, 3001 Leuven

Subscribe to our newsletter

Stay tuned and get our news in your inbox: subscribe here.

Keep me informed
Follow us