LEUVEN MINDGATE

Via een gericht personeelsbeleid naar innovatie en creativiteit


Graag brengen wij u op de hoogte van een reeks themasessies rond 'Innoveren kan u leren', een organisatie van Leuven.Inc en Cevora, ondersteund door Innovatiesteunpunt Vlaams Brabant.

Deze modules van een halve dag willen sensibiliseren en praktische tools aanreiken. Ze beogen inzicht te geven in een aantal specifieke domeinen, die elk cruciaal zijn voor een succesvolle innovatiecultuur.

Een eerste sessie in deze reeks wordt gepland op dinsdag 4 maart 2008 'Via een gericht personeelsbeleid naar innovatie en creativiteit'.

Duurzame economische groei en competitiviteit vergen innovatie. Van wie komt innovatie ? Van creatieve geesten? Dit stelt u voor de uitdaging om 'creativiteit te managen' binnen uw eigen organisatie. Dit kan concreet door een actief personeelsbeleid: een aangepast recruteringsbeleid, het creëren van ruimte voor ontwikkeling, creativiteit en ideeën, de manier van leidinggeven, het procesmanagement en de organisatievorm.

In deze module leert u dus de gepaste accenten te leggen in uw personeelsbeleid in functie van het stimuleren van de creativiteit en ideeën van alle medewerkers.

Uw docent: Jos Haverals
studeerde organisatiepsychologie, behaalde een postgraduaat in HR-management en in kennismanagement en is tevens Master in Interim Management.
In 2000 richtte hij Creative HR Solutions op om HR-ondersteuning te bieden aan innovatieve bedrijven die gedreven worden door kenniswerkers.

Dit alles wordt bovendien geïllustreerd aan de hand van een bedrijfscase, gebracht door Peter Samijn (Wolters).

Programma:
De verwelkoming van de deelnemers wordt voorzien vanaf 15u30, de start van de sessie om 16u00. Het einde plannen we omstreeks 20u00.

Er zal een pauzemoment met broodjes worden voorzien.

Praktische aspecten:
Datum: dinsdag 4 maart 2008
Locatie: Innovatie-en Incubatiecentrum, Kapeldreef 60, 3001 Leuven

Ter informatie:
Andere modules in deze reeks:
• 10/04: Innovatief denken op alle niveaus met Jens Pas en Jan De Ville (CEO Dolmen)
• 6/05: Kennismanagement als motor voor innovatie met Luk Dewulf

Subscribe to our newsletter

Stay tuned and get our news in your inbox: subscribe here.

Keep me informed
Follow us