LEUVEN MINDGATE

4de Economisch congres Stad Tienen


Energie: trefpunt tussen economie en maatschappij

Donderdag 20 maart 2008 om 19u00 - CC De Kruisboog
Inleiding: toespraak voorzitter congres Ererector K.U.Leuven André Oosterlinck
Toelichtingen:
- 'Conclusies commissie energie 2030' door Prof. J-M Streydio UC Louvain
- 'Ontwikkeling binnen de industrie' door Operations Manager Tiense Suikerraffinaderij Peter Koopmans
- 'Hernieuwbare duurzame energie' door Prof. Jacques De Ruyck VU Brussel
- 'Europa zegt: 20-20-20 tegen 2020' door Tom van Ierland Climate Strategy, international negotiation and monitoring of EU action
Bedrijfsfilm: Photovoltech nv
Panelgesprek: 'België en zijn energietoekomst' moderator Kristien Ameryckx
Netwerking

Subscribe to our newsletter

Stay tuned and get our news in your inbox: subscribe here.

Keep me informed
Follow us