LEUVEN MINDGATE

Cyclus Management voor Innovatieve Groeibedrijven


In het voorjaar 2008 hervat Leuven.Inc, in samenwerking met K.U.Leuven R&D en ondersteund door Innovatiecentrum Vlaams-Brabant, de cyclus 'Management van Innovatieve Groeibedrijven'. De verschillende sessies behandelen onderwerpen omtrent het beheren en beheersen van groei binnen innovatieve groeibedrijven die een duurzame concurrentiepositie willen uitbouwen. De sprekers verschaffen nieuweinzichten in de problemen waarmee deze ondernemingen tijdens hun groeifase worden geconfronteerd en geven tevens aan hoe hiermee om te gaan. Deze reeks richt zich eveneens tot autonome business units binnen grotere bedrijven.

Binnen deze cyclus worden in het voorjaar 2008 drie sessies georganiseerd. De onderwerpen die aan bod komen, variëren van uitdagingen bij de groei van innovatieve bedrijven, over flexibele bedrijfsstructuren tot het meten van performantie zodat er blijvend resultaten worden gehaald.

Sessie 1: Uitdagingen bij de groei van innovatieve bedrijven
Woensdag 23 april 2008

Het groeipad van een innovatieve onderneming of autonome business unit ligt bezaaid met tal van hindernissen die enkel overwonnen kunnen worden door een duidelijke strategieformulering en -implementatie enerzijds, en het opdoen van concrete ervaring in de markt anderzijds. Deze module handelt over de uitdagingen bij het formuleren en implementeren van een duidelijk bedrijfsplan.

Sprekers:
Prof. Dr. Koenraad Debackere (Algemeen Beheerder, K.U.Leuven)
Case Soudal: Dirk Coorevits (Algemeen Directeur, Soudal)
Case ES International: Kurt Hensen (CEO, ES International)

Sessie 2: Een flexibele bedrijfsstructuur als basis voor groei
Dinsdag 27 mei 2008

Alleen bedrijven die adaptief kunnen omgaan met hun strategie hebben blijvend succes. In deze sessie wordt aangetoond hoe innovatieve groeibedrijven hun flexibiliteit kunnen vergroten en deze flexibiliteit kunnen aanwenden om een voorsprong te verkrijgen op de concurrentie in plaats van haar te moeten volgen.

Sprekers:
Prof. Dr. Henk Volberda (Hoogleraar,Erasmus Universiteit Rotterdam)
Dr. Guy Haemers (retired Executive VP, Bekaert)

Sessie 3: Performantie meten en resultaten halen
Woensdag 11 juni 2008

In deze module wordt bekeken hoe 'Business Intelligence' gebruikt kan worden als een hulpmiddel voor strategische prestatiemeting. Tevens wordt besproken hoe beslissingsnemers binnen de onderneming van bij de start de juiste keuzes trachten te maken wat betreft infrastructuur en ERP-oplossingen.

Sprekers:
Geert Scheipers (Partner, B&M Consulting)
Case iNEWiT: Kris de Peuter (Supply Chain Manager, iNEWiT)
Case Tessenderlo Chemie: Bart Verjans (office of strategic management)

Data:
• Sessie 1: Uitdagingen bij de groei van innovatieve bedrijven - woensdag 23 april (16u-19u)
• Sessie 2: Een flexibele bedrijfsstructuur als basis voor groei - dinsdag 27 mei (16u-19u)
• Sessie 3: Performantie meten en resultaten halen - woensdag 11 juni (16u-19u)

Locatie:
Innovatie- en Incubatiecentrum, Kapeldreef 60, 3001 LEUVEN

Subscribe to our newsletter

Stay tuned and get our news in your inbox: subscribe here.

Keep me informed
Follow us