LEUVEN MINDGATE

Kennismanagement als motor voor innovatie


Leuven.Inc organiseert i.s.m. Cevora en ondersteund door Innovatiecentrum Vlaams Brabant een reeks themasessies rond 'Innoveren kan u leren'.
Deze modules van een halve dag willen sensibiliseren en praktische tools aanreiken. Ze beogen inzicht te geven in een aantal specifieke domeinen, die elk cruciaal zijn voor een succesvolle innovatiecultuur.

Een derde sessie in deze reeks wordt gepland op dinsdag 6 mei 2008 'Kennismanagement als motor voor innovatie'.

Om competitief te blijven als onderneming moet u streven naar kennisopbouw en -behoud. Interessante informatie komt overal vandaan, terwijl de geldigheidsduur ervan alsmaar korter wordt.

De toekomst is dan ook aan de kennisvriendelijke organisatie waar medewerkers met kennis van zaken kunnen en mogen handelen.

Krachtlijnen van deze opleiding:
• Het stimuleren van het leerpoces en de zelfontplooiing van de werknemer als een win-win voor bedrijf én medewerker.
• De organisatie van de kennis op bedrijfsniveau: kennisdeling als voorwaarde om innovatie te stimuleren in de onderneming.

Uw docent: Luk Dewulf is adviseur opleidingskunde bij Kessels & Smit in België. Als Licentiaat Pedagogische Wetenschappen was hij jaren actief bij KBC.
Later werd hij gastdocent bij de Vlerick Management School, hoofddocent van de Stichting Opleidingskunde (FCE) en auteur van diverse publicaties.

Programma:
De verwelkoming van de deelnemers wordt voorzien vanaf 15u30, de start van de sessie om 16u00. Het einde plannen we omstreeks 20u00.

Er zal een pauzemoment met broodjes worden voorzien.

Praktische aspecten:
Datum: dinsdag 6 mei 2008
Locatie: Innovatie-en Incubatiecentrum, Kapeldreef 60, 3001 Leuven

Ter informatie:
Andere modules in deze reeks:
• 4/03: Via een gericht personeelsbeleid naar innovatie en creativiteit met Jos Haverals (aangevuld met een bedrijfscase)
• 10/04: Innovatief denken op alle niveaus met Jens Pas en Jan De Ville (CEO Dolmen)

Subscribe to our newsletter

Stay tuned and get our news in your inbox: subscribe here.

Keep me informed
Follow us