LEUVEN MINDGATE

Ontwerpen van mens-machine-interactie: methodes en praktijkervaringen voor soft- en hardware design


Deze opleiding biedt een helikopterzicht op de essentiële stappen in het ontwerpproces van een goede mens-machine-interactie. Dit wordt uitgebreid geïllustreerd aan de hand van relevante cases uit de praktijk. Bovendien krijgt u de kans om zelf een case uit te werken tijdens de afsluitende praktijkoefening.

Na het volgen van deze opleiding zal u
• een gestructureerd inzicht hebben in het ontwerpen van goede interfaces,
• bruikbare methodieken kennen om zelf goede interfaces te ontwerpen,
• in staat zijn om deze methodieken toe te passen in uw concrete werksituatie,
• op een kritische manier gebruikersinterfaces kunnen beoordelen,
• de mogelijkheden en beperkingen van documentatie voor toepassingen beter kunnen inschatten.

De opleiding wordt via videoconferentie aangeboden in Kortrijk en in Leuven. De 6 sessies uit de basismodule vinden plaats tussen 6 maart en 8 mei 2008. Telkens van 17.30 tot 21.00 uur. De afsluitende workshop gaat door op dinsdag 15 mei 2008 van 17.00 tot 21.30 uur.

Voor details zie pav.kuleuven-kortrijk.be of download de brochure.

Nog in de kijker op onze website:
• Netwerken en netwerkapplicaties (26 februari - 22 april 2008)
• Nanotechnologie: van onderzoek tot maatschappij (5 maart 2008)
• Statistische basismethoden in de praktijk (17 april - 29 mei 2008)

Alle info & inschrijven:
Dienst Postacademische Vorming
Postuniversitair Centrum
K.U.Leuven Campus Kortrijk
Tel. 056 246184 Fax 056 246998
info.pav@kuleuven-kortrijk.be
http://pav.kuleuven-kortrijk.be

Subscribe to our newsletter

Stay tuned and get our news in your inbox: subscribe here.

Keep me informed
Follow us