LEUVEN MINDGATE

Management van innovatieve groeibedrijven: Sessie 2: Een flexibele bedrijfsstructuur als basis voor innovatie en groei


Strategische flexibiliteit is een noodzaak. In de huidige snel veranderende economische omstandigheden zijn strategieën van twee jaar geleden vandaag vaak al waardeloos. Alleen bedrijven die adaptief kunnen omgaan met hun strategie hebben blijvend succes. Door de toenemende concurrentie moet er snel gereageerd worden op acties van anderen. Alleen zo kan een bedrijf een blijvend concurrentievoordeel verwerven en behouden. Dergelijke benadering heeft natuurlijk gevolgen voor de interne bedrijfsstructuur. In deze sessie wordt aangetoond hoe innovatieve groeibedrijven hun flexibiliteit kunnen vergroten en deze flexibiliteit kunnen aanwenden om een voorsprong te verkrijgen op de concurrentie in plaats van haar te moeten volgen.

Topics
• Inspelen op veranderingen
• Concurreren in een dynamische kenniseconomie
• Is flexibiliteit de oplossing?
• Hoe flexibiliteit meten?
• Een meer flexibele organisatie ontwikkelen
• Grondige innovatie van managementsystemen

Sprekers
• Prof. Dr. Henk Volberda (Hoogleraar,Erasmus Universiteit Rotterdam)
• Dr. Guy Haemers (retired Executive VP, Bekaert)

Praktische informatie en inschrijvingsmodaliteiten
Datum:
dinsdag 27 mei (16u-19u)
Locatie:
Innovatie- en Incubatiecentrum, Kapeldreef 60, 3001 LEUVEN

Ter informatie:
Andere sessies in deze cyclus:
• Sessie 1: Uitdagingen bij de groei van innovatieve bedrijven - woensdag 23 april (16u-19u)
• Sessie 3: Performantie meten en resultaten halen - woensdag 11 juni (16u-19u)

Subscribe to our newsletter

Stay tuned and get our news in your inbox: subscribe here.

Keep me informed
Follow us