LEUVEN MINDGATE

Themasessie: 'Knelpuntcompetenties' - 2 juni 2008


Knelpuntcompetenties blijven een stevige uitdaging voor elk groeibedrijf. Enkele aandachtspunten hierbij zijn bijvoorbeeld moeilijk in te vullen vacatures, een rekruteringsproces dat onder druk staat, hogere eisen die gesteld worden aan de evaluatiekwaliteit van medewerkers en kandidaten .

De manier van werken in elk bedrijf zal sterk variëren naargelang de context, maar vereist bijna altijd een betere en meer professionele rekrutering, competentie-ontwikkeling en personeelsbeheer. Daarnaast betekent het valoriseren van diversiteit en het waarborgen van gelijke kansen meestal ook een duidelijke meerwaarde ten bate van bedrijfsdoelstellingen zoals rendabiliteit, groei, enz. .!

Een mogelijke tool is GeHRMs. Dit staat voor Genderneutrale HRM software ofwel: strategie, vorming, en bijhorende instrumenten. In dit kader onderzocht GeHRMs hoe aandacht voor M/V en deelgroepen kan verhelpen aan deze en andere HR-zorgen. Het GeHRMS project wordt ondersteund door het Europees Sociaal Fonds en VESOC.

In deze themasessie komen de volgende vragen aan bod: hoe voert u een professioneel HR beleid vanuit dit perspectief, waar staat uw huidige beleid in deze context, welke strategische prioriteiten stellen zich en hoe kunnen deelgroepen hierbij dienen als kwaliteitscriterium?

Enkele praktische aspecten
Datum: maandag 2 juni 2008 (15u30-17u45)
Locatie: Innovatie-en Incubatiecentrum, Kapeldreef 60, 3001 Leuven

Programma
- 15u00: Ontvangst deelnemers
- 15u30: Verwelkoming door Leuven.Inc
- 15u40: Inleiding en situering van GeHRMs door Rudi Dierick (Akiliaan)
- 15u50: Kunnen M/V en deelgroepen uw knelpuntcompetenties opvangen?
Karel De Witte (K.U. Leuven Fac. Psychologie en Pedagogische Wetenschappen)
- 16u10: Groepsdiscussie op basis van concrete cases en eigen inbreng deelnemers.
- 17u00: Conclusie: Hoe komen tot een betere rekrutering en efficiënter personeelsbeleid in KMO's?
- 17u10: Praktische demonstratie van de GeHRMs-applicaties
- 17u45: Afsluiting met hapje/tapje en netwerking

Karel De Witte studeerde psychologie aan de K.U. Leuven en behaalde er zijn doctoraat met een proefschrift over organisatiecultuur. Hij is ook actief in diverse overleg- en adviesraden en in professionele organisaties (zoals VOV en VOCAP).

Subscribe to our newsletter

Stay tuned and get our news in your inbox: subscribe here.

Keep me informed
Follow us