LEUVEN MINDGATE

Leuven.Inc workshop: 'Meer agiliteit en voorspelbaarheid met Lean en Kanban'


Lean en Agile booster workshop

Agiliteit wordt steeds belangrijker als strategisch wapen in de concurrentiestrijd met andere bedrijven, zeker in een snel evoluerende omgeving die vandaag meer en meer gekenmerkt wordt door onzekerheid en verandering.  Innovatie moet gebeuren in korte cycli. Produktontwikkelingen moeten gedreven worden door de impact die ze maken op klanten. Organisaties moeten snel leren en snel reageren op verandering.

Niettegenstaande de sterke behoefte aan meer agiliteit blijft er nog steeds een hoge nood aan een efficiënte, voorspelbare en gedisciplineerde uitvoering:
a) bestaande produkten moeten op een efficiënte manier uitgebaat worden;
b) schaalvergroting vereist discipline;
c) klanten verwachten een betrouwbare partner die gemaakte beloften nakomt (i.e. voorspelbaarheid).
Succes wordt bepaald door de capaciteit om met deze ogenschijnlijke tegenstelling tussen agiliteit en discipline/efficiëntie/voorspelbaarheid om te gaan.

Waarom aan deze workshop deelnemen?

Kenniswerkers en managers actief in de technologiesector zullen hands-on ervaren hoe ze bestaande project-, programma-, portfolio- en quality managementpraktijken, alsook bestaande stage gate processen kunnen integreren met meer agiele aanpakken.
We hanteren hierbij technieken uit de wereld van Lean en Agile om zowel de agiliteit als de voorspelbaarheid te verhogen.  Deze technieken vormen samen met de 2e generatie agile methods, de zogenaamde Lean Agile methodes.
Door toepassing in een eigen case zullen de deelnemers aan de workshop hands-on ervaring opdoen met deze nieuwe methoden.

Leerdoelstellingen

 • Herkennen van obstakels tot het verkrijgen van meer agiliteit en voorspelbaarheid
 • Praktische technieken die onmiddellijk kunnen toegepast worden
 • Begrijpen hoe agiliteit en voorspelbaarheid elkaar kunnen ondersteunen
 • Begrijpen hoe de agiliteit te verbeteren door het toepassen van lean technieken
 • Inzicht in de toepasbaarheid van Lean Kanban in software en IT

Inhoud

 • Agile - zelfsturende teams en iteraties
  - Een uitdaging: opleveren onder onzekere omstandigheden
  - Agile manifesto, Scrum en XP: de kracht van zelfsturende teams en interaties
  - Welke obstakels komen we tegen op weg naar meer agiliteit?

 • Lean - opleveren wat de klant wil wanneer de klant het wil
  - Een uitdaging: het werk laten doorvloeien
  - The house of Lean en Kanban: de kracht van doorstromend werk(flow) en continue verbetering
  - Kanban: getKanban simulatie
  - Welke obstakels komen we tegen naar meer voorspelbaarheid?

 • Lean en Agile - een synthese die leidt tot agiliteit en voorspelbaarheid
  - Begrijpen van de eigen situatie
  - Hoe bestaande praktijken laten evolueren naar meer agiliteit zonder in te boeten aan voorspelbaarheid:
    Lean Agile Project Management
    Lean Agile Product Development
    Lean Agile Programme Management

Doelgroep

Deze dagworkshop richt zich naar project-, product- en developmentmanagers, alsook naar teamleiders en kenniswerkers van organisaties waar software een kritisch onderdeel vormt van het productgamma.

Begeleider

Patrick Steyaert is een lean agile management coach met een uitgebreide ervaring in het succesvol bewerkstelligen van verandering binnen kleine en grote ICT en technologie-organisaties. Zijn expertise bevindt zich voornamelijk in het domein van lean agile management, software process improvement, project-, programme en portfolio management. Hij is tevens geaccrediteerd Kanban trainer en Kanban Coaching Professional

Praktische aspecten

Datum: dinsdag 10 februari 2015 (09u30 - 17u00)
Locatie: Innovatie- en Incubatiecentrum, Kapeldreef 60 (Celestijnenlaan 200 voor GPS gebruikers), 3001 Leuven (Heverlee)

Programma

09u15: Ontvangst van de deelnemers
09u30: Welkom door Leuven.Inc
09u40: Start workshop - deel 1
13u00: Lunch pauze
13u45: Start workshop - deel 2
17u00: Einde workshop

Deelname

Deelnameprijs: 395 euro (excl. BTW): leden Leuven.Inc - 495 euro (excl. BTW): alle anderen
 logo-kmo-portefeuille Deelname aan onze activiteiten aan -50% korting via KMO-portefeuille
Pijler OPLEIDING: Leuven.Inc Erkenningsnr. DV.O106761
Meer info op
www.kmo-portefeuille.be
KMO-portefeuille aanvraag: voor deze workshop geeft u 8 opleidingsuren in.

Inschrijvingen

Inschrijven kan tot uiterlijk 3 februari 2015, bij voorkeur via het online inschrijvingsformulier (gebruik hiervoor de 'Register' knop) of via e-mail aan admin@leuveninc.com (met vermelding van uw contact- en facturatiegegevens).

Opgelet! Om een hoge graad aan interactiviteit binnen deze workshop toe te laten, wordt het deelnemersaantal beperkt. 

Na inschrijving ontvangt u een bevestiging en routebeschrijving. Betalen na ontvangst van factuur. Indien u verhinderd bent, kan u zich laten vervangen door een collega*. Annulatie is echter niet mogelijk.

* Indien u bedrijfslid bent van Leuven.Inc kan u zich probleemloos laten vervangen. Als individueel lid kan u zich enkel kosteloos laten vervangen door een ander Leuven.Inc-lid van uw bedrijf. Indien u zich als individueel lid laat vervangen door een collega (geen Leuven.Inc-lid) zal een extra kost worden aangerekend.

Subscribe to our newsletter

Stay tuned and get our news in your inbox: subscribe here.

Keep me informed
Follow us