LEUVEN MINDGATE

Basisvorming productbeleid 2015 - 5 modules


Basisvorming productbeleid 2015 - 5 modules


• Inleiding tot indeling en etikettering (CLP – GHS)
• REACH voor nieuwe werknemers
• REACH voor registranten
• Inhoud en opstellen van het veiligheidsinformatieblad (VIB) – 16 rubrieken
• Transport van gevaarlijke goederen

Deelnameprijs

prijzen zijn excl. BTW
In deze deelnameprijs zit syllabus, deelname-attest, koffie en broodjeslunch

  • essenscia-leden en VLARIP-deelnemers betalen voor het volledige programma (5 modules) € 850/deelnemer; per module: € 200/deelnemer – € 150 voor module 5
  • niet-leden betalen voor het volledige programma (5 modules) € 1.100/deelnemer; per module: € 250/deelnemer - € 200 voor module 5

Essenscia is erkend door het Vlaams Gewest als dienstverlener voor KMO-portefeuille voor de pijler Opleidingen met als erkenningsnummer DV. O110119. Het Vlaams Gewest betaalt tot 50% van de opleidingskosten terug, met een max. van € 45 per opleidingsuur. Co-valent steunt u bij uw opleidingsplannen. Info op www.co-valent.be

Inschrijving

Voor info en registratie: http://www.essenscia.be/nl/opleidingen
Contactpersoon: Katrien Van der Plaetsen – tel. 02 238 98 65 of via mail: opleidingen@essenscia.be

U kunt ook inschrijven voor een bedrijfsabonnement. Deze optie biedt de mogelijkheid om per module een andere werknemer van hetzelfde bedrijf te laten deelnemen. Gelieve deze keuze aan te geven op uw inschrijving.

Deze opleiding kan in aanmerking komen voor de bijscholing die kadert in het recht en de plicht van preventieadviseurs (interne dienst voor preventie en bescherming op het werk) om zich te vervolmaken, volgens het KB van 17 mei 2007, artikel 27, 28, 29 alsook voor de verplichte bijscholing [artikel 4.1.9.1.2 §2.1° d) van Titel II van het VLAREM] van milieucoördinatoren.

 

Subscribe to our newsletter

Stay tuned and get our news in your inbox: subscribe here.

Keep me informed
Follow us