LEUVEN MINDGATE

Postgraduaat in de Integrale Productontwikkeling


Uitgangspunten
Er is in Vlaanderen binnen bedrijven en organisaties te weinig knowhow rond integrale productontwikkeling; Er is een toenemende vraag naar duurzame, betrouwbare, comfortabele producten met aandacht voor economische, maatschappelijke en vormgevende aspecten; Er is nood aan omscholing tot creatievelingen die niet enkel oog hebben voor nieuwe technologie, maar deze ook kunnen omzetten in concrete, tastbare producten; Binnen de globale innovatiestrategie van een bedrijf of organisatie is integrale productontwikkeling van essentieel belang en genereert een doordachte toepassing van productinnovatie een belangrijke toegevoegde waarde.

Opbouw van het programma
De drie belangrijke componenten van productontwikkeling staan centraal: methodologie, technologie en organisatie en beheer van het ontwerpproces. Dit wordt effectief toegepast en gebundeld tijdens het projectwerk.

Praktische informatie
Data en tijdstip: de colleges vinden wekelijks plaats op vrijdagavond van 16.00 tot 20.30 uur, vanaf 26 september 2008 tot en met 15 mei 2009. Aansluitend volgt het schrijven van de scriptie en het verdedigen van het projectwerk. De ontwerpzittingen gaan door ofwel op vrijdagavond (van 16.00 tot 20.30 uur), ofwel op zaterdag (van 9.00 tot 13.00 uur). Tijdens een pauze van 30 minuten worden drank en broodjes voorzien.

Plaats: bijna alle hoorcolleges vinden plaats in de K.U.Leuven Campus Kortrijk, E. Sabbelaan 53, te 8500 Kortrijk. Enkele hoorcolleges gaan door te Leuven-Heverlee (campus Ingenieurswetenschappen) en worden gekoppeld aan een bezoek aan een betrokken labo of proefruimte. Alle ontwerpzittingen hebben plaats in de Hogeschool West-Vlaanderen Departement PIH, Graaf Karel de Goedelaan 5, te 8500 Kortrijk.

Getuigschrift: deelnemers die de evaluaties succesvol beëindigen, ontvangen een decretaal erkend getuigschrift 'Postgraduaat in de Integrale Productontwikkeling' uitgereikt door de K.U.Leuven.

Subscribe to our newsletter

Stay tuned and get our news in your inbox: subscribe here.

Keep me informed
Follow us