LEUVEN MINDGATE

Vlarip 2015


Reach & CLP zijn complexe wetgevingen die heel wat verplichtingen met zich meebrengen. Beide regelgevingen zijn al enkele jaren geleden in werking getreden, maar de implementatie is nog steeds in ontwikkeling. Denk hierbij aan de (communicatie-) verplichtingen over veilig omgaan met chemicaliën en SVHCs, het autorisatieproces, indelen en etiketteren van mengsels overeenkomstig CLP, de aanpassing van afgeleide wetgevingen aan CLP, de integratie van nanomaterialen in de wetgeving(en) …

Het is voor alle actoren in de waardeketen (producenten, invoerders, formuleerders, gebruikers van chemische producten, …) nog steeds een uitdaging om aan de verplichtingen te voldoen.

Al van bij de inwerkingtreding van REACH startte essenscia met collectieve begeleiding van bedrijven onder de noemer van VLARIP (Vlaanderens REACH Implementatie Projecten).

Het programma van 2015 richt zich ondermeer op de CLP deadline voor mengsels op 1/6/2015, en start met de voorbereiding v.d. laatste REACH registratiefase voor juni 2018. Ook wordt er aandacht besteed aan de nieuwe registratieverplichtingen in België voor nanomaterialen vanaf 1/09/2015.

Maandelijks wordt een workshops georganiseerd rond één van volgende topics:

  • Evaluatie onder REACH
  • CLP in VLAREM en SEVESO
  • CLP voor mengsels
  • Voorbereiding registratie 2018 – SID & SIEF
  • REACH en recyclage/materialenbeleid
  • Nanomaterialen in REACH en nationale registers
  • REACH Autorisatie & SVHC
  • Implementatie (uitgebreid) VIB – DU-CSR
  • Safe use info voor mengsels
  • Voorbereiding registratie 2018

Alle informatie over de aangeboden begeleiding vindt u op http://www.essenscia.be/nl/vlarip. Onder het luik ‘Deelname’ vindt u meer informatie over hoe u kunt deelnemen aan dit unieke begeleidingstraject.

Subscribe to our newsletter

Stay tuned and get our news in your inbox: subscribe here.

Keep me informed
Follow us