LEUVEN MINDGATE

Kennismanagement als motor voor innovatie


In de reeks themasessies rond 'Innoveren kan u leren', een organisatie van Leuven.Inc en Cevora, ondersteund door Innovatiecentrum Vlaams Brabant, brengen wij u graag op de hoogte van de organisatie van de eerste themasessie in deze cyclus op dinsdag 7 oktober 2008.

Deze modules willen sensibiliseren en u praktische tools aanreiken. Ze beogen inzicht te geven in een aantal specifieke domeinen, die elk cruciaal zijn voor een succesvolle innovatiecultuur.

Themasessie 1: Kennismanagement als motor voor innovatie (7 oktober 2008)
Om competitief te blijven als onderneming moet u streven naar kennisopbouw en -behoud. Interessante informatie komt overal vandaan, terwijl de geldigheidsduur ervan alsmaar korter wordt.
De toekomst is dan ook aan de kennisvriendelijke organisatie waar medewerkers met kennis van zaken kunnen en mogen handelen.

Krachtlijnen van deze opleiding:
* het stimuleren van het leerpoces en de zelfontplooiing van de werknemer als een win-win voor bedrijf én medewerker
* de organisatie van de kennis op bedrijfsniveau: kennisdeling als voorwaarde om innovatie te stimuleren in de onderneming.

Uw docent: Luk Dewulf is adviseur opleidingskunde bij Kessels & Smit in België. Als Licentiaat Pedagogische Wetenschappen was hij jaren actief bij KBC.
Later werd hij gastdocent bij de Vlerick Management School, hoofddocent van de Stichting Opleidingskunde (FCE) en auteur van diverse publicaties.

Enkele praktische aspecten
Datum: dinsdag 7 oktober 2008
Verwelkoming: 15u30 - einde 20u00
Locatie: Innovatie-en Incubatiecentrum, Kapeldreef 60, 3001 Leuven

Subscribe to our newsletter

Stay tuned and get our news in your inbox: subscribe here.

Keep me informed
Follow us