LEUVEN MINDGATE

Essenscia Studiedag productbeleid


De studiedag start met een overzicht van actuele REACH ontwikkelingen. Nu de eerste REACH autorisaties toegekend werden, is de discussie gestart om het autorisatieproces te vereenvoudigen. We delen ook ervaringen over het REACH evaluatieproces en werpen een blik op de verwachte software wijzigingen.

Niet alleen het debat over criteria voor hormoonverstorende stoffen is met de recente publieke consultatie actueel, maar ook de toepasbaarheid van de nanomaterialen definitie en discussies over een Europees nanomaterialen register is volop aan de gang.

We bespreken ook even de raakvlakken en verplichtingen van de biocideverordening en de PIC verordening over de uitvoer en invoer van gevaarlijke stoffen.

Drie onderwerpen, nl. REACH registratie en Substance Identity (SID); CLP etiketteren en wanneer en hoe opmaken van een downstream user veiligheidsrapport (DU-CSR) na analyse veiligheidsinformatieblad, zullen verder uitgediept worden in de namiddag. U kunt hiervan 2 parallelsessies van uw voorkeur volgen.

Inschrijven en info via link: http://www.essenscia.be/nl/Calendar/Registration/212

Subscribe to our newsletter

Stay tuned and get our news in your inbox: subscribe here.

Keep me informed
Follow us