LEUVEN MINDGATE

Ondernemerschap binnen de Associatie K.U.Leuven: uitdagingen en kansen


De link tussen de onderzoeks- en de bedrijfswereld is een cruciale schakel in de innovatieketen. De bedrijfswereld biedt belangrijke kansen voor valorisatie van zowel fundamenteel als praktijkgebaseerd onderzoek. Anderzijds kunnen nieuwe onderzoeksthema's en -vragen vanuit de bedrijfswereld aanleiding geven tot onderzoek aan hogescholen en universiteiten.

Op deze dag 'Ondernemerschap binnen de Associatie K.U.Leuven: uitdagingen en kansen' willen de Associatie K.U.Leuven en Leuven.Inc deze waardevolle link versterken. Onderzoekers en ondernemers kunnen er ervaringen uitwisselen en ideeën opdoen. De instellingen van de Associatie K.U.Leuven lichten toe hoe ze ondernemerschap bij hun onderzoekers stimuleren. Ze stellen daarnaast een aantal spin-offs voor die aantonen dat de wisselwerking tussen onderzoek en industrie bijzonder succesvol kan zijn.
De aanwezigen krijgen bovendien de kans om contacten te leggen met het dynamisch netwerk van onderzoekers en ondernemers dat Leuven.Inc uitbouwde in en rond Leuven.

Enkele praktische aspecten
Datum: donderdag 20 november 2008 (9.15 u. - 16.30 u.)
Locatie: Promotie- en Jubileumzaal, Universiteitshal K.U.Leuven, Leuven

Programma
- 09.15 u. - 10 u.: Registratie en koffie

- 10 u. - 10.15 u.: Verwelkoming en openingstoespraak
Prof. dr. ir. André Oosterlinck, voorzitter Associatie K.U.Leuven
- 10.15 u. - 10.45 u.: Ondernemen als cultuur
Piet Vanthemsche, voorzitter Boerenbond
- 10.45 u. - 11.15 u.: Het ondernemerschap stimuleren in de hogeschool
Prof. dr. Frank Baert, algemeen directeur Katholieke Hogeschool Sint-Lieven

- 11.15 u. - 11.45 u.: Pauze/netwerkmoment

- 11.45 u. - 12.15 u.: case 1: Indurium Engineering Services, De hogeschool als toegevoegde waarde voor een spin-off
Dimitri Debruyne, zaakvoerder Indurium
- 12.15 u. - 12.45 u.: case 2: Fugeia, De synergie tussen hogeschool en universiteit
Willem Broekaert, mede-oprichter en executive director Fugeia

- 12.45 u. - 13.45 u.: Broodjeslunch met mogelijkheid tot netwerking en bezoeken stands K.U.Leuven R&D, Leuven.Inc, Gemma Frisius Fonds,...

- 13.45 u. - 14.15 u.: Een instrumentarium voor onderzoekers-ondernemers
Prof. dr. ir. Koen Debackere, Algemeen beheerder
- 14.15 u. - 14.45 u.: Ondernemerschap financieren
Luc Philips, voorzitter Raad van Bestuur KBC Verzekeringen

- 14.45 u. - 15.15 u.: Pauze/netwerkmoment

- 15.15 u. - 15.45 u.: case 3: Visiomatics, Van expertise tot product
Theo Creemers, departementshoofd Industriële Wetenschappen en Technologie Katholieke Hogeschool Limburg en mede-oprichter Visiomatics
- 15.45 u. - 16.15 u.: case 4: Tigenix, Van opstart tot beursintroductie
Michaël Van Eenoo - ING, Gil Beyen, mede-oprichter en CEO Tigenix

- 16.15 u. - 16.30 u.: Conclusies en slotwoord
Patricia Ceysens, Vlaams Minister van Economie, Ondernemen, Wetenschap, Innovatie en Buitenlandse Handel
- 16.30 u. - 18 u.: Receptie met mogelijkheid tot netwerking en bezoeken stands K.U.Leuven R&D, Leuven.Inc, Gemma Frisius Fonds, ...

Subscribe to our newsletter

Stay tuned and get our news in your inbox: subscribe here.

Keep me informed
Follow us