LEUVEN MINDGATE

Leuven.Inc themasessie 'Hernieuwbare en biodegradeerbare materialen'


Van onderzoek rond biocompatibiliteit naar duurzame industriële toepassingen

Schaarste aan materialen en uitputting van hulpbronnen alsook beschikbaarheid en betaalbaarheid van goederen vereist een aangepast materialenbeheer. In de zoektocht naar duurzame grondstoffen lijkt bioplastics een mogelijke oplossing. Bioplastics zijn kunststoffen gemaakt van hernieuwbare plantaardige grondstoffen. Bovendien worden sommige, maar niet alle, bioplastics na hun functionele leven ook afgebroken via biologische processen. Kunststoffen uit biomassa zouden onze economie minder afhankelijk maken van aardolieproducerende landen. En biomassa als grondstof voor kunststoffen kan aanzet geven tot een nieuwe innovatieve industrie. Zo zijn de unieke eigenschappen van biogebaseerde polymeren erg geschikt voor toepassingen in de medische wereld zoals bijvoorbeeld in protheses en oplosbare hechtingen, maar ook voor de aanmaak van antimicrobiële coatings.

Eén van de meest bekende biogebaseerde polymeren in deze context is polymelkzuur (PLA), een hernieuwbare, composteerbare kunststof gebaseerd op melkzuur afkomstig uit suikers via fermentatie. De productie van PLA is vrijwel CO2neutraal en gebeurt bij lagere temperaturen. PLA is bovendien lichaamscompatibel en bio-afbreekbaar. Als materiaal kan PLA een substituut vormen voor bepaalde klassieke plastics zoals polypropyleen, polystyreen en PET in verpakkingen, vezels en textieltoepassingen.

Samen met een panel van experts belichten we binnen dit seminarie het onderzoek naar de mechanische eigenschappen, de biocompatibiliteit en verwerkbaarheid van bioplastics en geven we een overzicht van de toepasbaarheid binnen de kunststof verwerkende industrie.  

Enkele praktische aspecten

Datum: woensdag 22 april 2015 (14u30-17u30)
Locatie: Park-Inn Hotel, Martelarenlaan 36, 3010 Kessel-Lo - Suggestie parking: "Parking Station" (Martelarenlaan)

Programma

14u00: Ontvangst van de deelnemers
14u30: Welkom door Leuven.Inc en Bert Lagrain, Centrum voor Oppervlaktechemie en Katalyse KU Leuven en voorzitter van het programma
14u40: PLA: het perfecte huwelijk tussen bio en chemie
Bert Sels, Prof. Centrum voor Oppervlaktechemie en Katalyse KU Leuven
15u10: Materiaaleigenschappen en nieuwe trends
Bart Goderis, Prof. Afdeling Polymeerchemie en –materialen KU Leuven
15u40: De nieuwe generatie implantaten: anti-infectieve coatings
Karin Thevissen, Dr. Centrum voor Microbiële en Plantengenetica KU Leuven
16u10: Koffiepauze
16u30: Case Corbion Purac: Principes van de productie van melkzuur en PLA
Jan van Krieken, Principal Scientist Corbion Purac
16u50: Case Ecover: Visie op hernieuwbaarheid van formule tot verpakking
Elke Theeuwes, Coördinator Grondstofontwikkeling Ecover
17u10: V&A
17u30: Netwerking

Deelname

  • 120 euro (excl. BTW): leden Leuven.Inc - 160 euro (excl. BTW): alle anderen.
  • Speciale deelnameprijs voor onderzoekers geaffilieerd en factureerbaar aan academische instellingen. Gelieve ons hiervoor per e-mail te contacteren
 logo-kmo-portefeuille Deelname aan onze activiteiten aan -50% korting via KMO-portefeuille
Pijler OPLEIDING: Leuven.Inc Erkenningsnr. DV.O106761
Meer info op
www.kmo-portefeuille.be.
KMO-portefeuille aanvraag: voor deze sessie geeft u 3 opleidingsuren in.

Inschrijven voor deze sessie

Inschrijven voor deze sessie kan tot uiterlijk 15 april 2015, bij voorkeur via het online inschrijvingsformulier (gebruik hiervoor de 'Register' knop) of via e-mail aan admin@leuveninc.com (met vermelding van uw contact- en facturatiegegevens).

Opgelet! Het deelnemersaantal wordt beperkt.

Na inschrijving ontvangt u een bevestiging en routebeschrijving. Betalen na ontvangst van factuur. Indien u verhinderd bent, kan u zich laten vervangen door een collega*. Annulatie is echter niet mogelijk.

* Indien u bedrijfslid bent van Leuven.Inc kan u zich probleemloos laten vervangen. Als individueel lid kan u zich enkel kosteloos laten vervangen door een ander Leuven.Inc-lid van uw bedrijf. Indien u zich als individueel lid laat vervangen door een collega (geen Leuven.Inc-lid) zal een extra kost worden aangerekend. 
 

Subscribe to our newsletter

Stay tuned and get our news in your inbox: subscribe here.

Keep me informed
Follow us